Sanoista tekoihin – lastensuojelua koskevaan päätöksentekoon tarvitaan rohkeutta

Lastensuojelun sijaishuoltoa varjostaa lasten ja nuorten kaltoinkohtelu. Tästä on saatu tietoa mm. Lastensuojelun menneisyysselvityksestä (2016). Selvityksen seurauksena toteutettiin valtiollinen anteeksipyyntö lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluille. Tällöin perhe- ja peruspalveluministerinä ollut Juha Rehula lupasi, että: “Suomen valtio tekee kaikkensa, ettei sitä, mikä teille tehtiin, enää koskaan tehtäisi kenellekään”.

Tänä vuonna mediassa on noussut esiin epäkohtia sijaishuollossa mm. Eduskunnan oikeusasiamiehen tekemien tarkastuskäyntien myötä, kouluterveyskyselyn tuloksissa sekä nyt YLE Puheella ja Areenassa esitettävässä Huostassa-dokumenttisarjassa. Lyhyen mediakohun aikana näiden lasten ja nuorten kokemuksia kauhistellaan. Kuitenkin heti uutisoinnin hiljennyttyä ne unohdetaan. Aina nuorten kokemukset eivät edes ylitä uutiskynnystä.

Pesäpuun nuorten (noin 13–29-vuotiaiden) toiminnassa halutaan edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta sijaishuollossa. Viime vuosina myös nuoret itse ovat kertoneet kokemastaan kaltoinkohtelusta. Nuorten kirjeistä koostuvassa 101 kirjettä -julkaisussa sekä nuorten foorumeista koostetuissa raporteissa on noussut esiin epäkohtia nuorten kohtelussa ja heidän oikeusturvansa toteutumisessa nuorten itsensä kertomana jo vuosien ajan (Suojele unelmia, vaali toivoa 2012). “Eikö oikeasti ole mitään, mitä voitaisiin tehdä toisin? Minä en usko, että näin on, sillä aina on olemassa keinoja sen edistämiseen, mitä oikeasti pidetään tärkeänä.” (Nimimerkki: Sanoista tekoihin, 101 kirjettä -julkaisu 2020).

Olemme Pesäpuussa huolissamme siitä, että jos kukaan ei kiinnostu ottamaan kokonaisvastuuta sijaishuollon kehittämisestä turvallisemmaksi, eikä yhteistä tahtotilaa asioiden korjaamiseksi löydy, päädymme toistamaan jo menneisyysselvityksessä esiin nousseita virheitä yhä uudelleen. Olemme tehneet nuorten viestien pohjalta listan toimenpide-ehdotuksista, joiden toteutumisen koemme edistävän muutosta kohti eettisesti kestävämpää sijaishuoltoa.

Vaadimme poliittisilta päätöksentekijöiltä rohkeutta tehdä tekoja, joilla sijaishuolto saadaan kaikille lapsille ja nuorille turvalliseksi:

  • Lasten, nuorten ja aikuisten kokemukset on otettava todesta eikä niitä saa vähätellä tai ohittaa.
  • Sijaishuollon asiakkaat (lapset, nuoret ja heidän läheisensä) sekä heidän tuottamansa tieto otetaan tasa-arvoisena mukaan kehittämistyöhön.
  • Toimivat yhteistyörakenteet lastensuojelun sekä muiden toimijoiden kesken.
  • Riittävästi turvallisia ja hyvinvoivia aikuisia, joilla on halua ja osaamista vastata lasten ja nuorten tarpeisiin sijaishuollossa.
  • Lastensuojelun ja erityisesti sijaishuollon kansallisen tutkimuksen, kehittämisen, ohjauksen ja valvonnan vahvistaminen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi.

Tiedämme, että parhaimmillaan sijaishuolto onnistuu tehtävässään tarjota lapselle ja nuorelle turvalliset lähtökohdat aikuisuuteen. Nyt viimeinkin on aika varmistaa, että sijaishuolto voi olla turvallista kaikille lapsille ja nuorille. “Toivoisin, että muutkin kuin minä saisivat tarvitessaan mahdollisuuden olla turvassa ja rakastettuja. Mahdollisuuden rakentaa oman tulevaisuutensa.” (Nimimerkki: Varpu, 101 kirjettä -julkaisu 2020).

 


YLE:n dokumenttisarja Huostassa viestittää kaltoinkohtelun jatkuneen myös tämän päivän sijaishuollossa. Sijaishuollossa asuneiden nuorten haastattelut velvoittavat meitä entistä pontevammin toimimaan kaltoinkohtelun kitkemiseksi sijaishuollosta. Pesäpuu haluaa tukea erityisesti niitä, joille Huostassa dokumenttien asiat tuottavat ahdistusta ja mahdollisesti omia muistoja kaltoinkohtelusta, mutta myös muita kaltoinkohtelun ehkäisemisestä kiinnostuneita

Huostassa -dokumentttisarjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä seuraavasti Pesäpuun työntekijöihin: 

Sijaishuollossa asuvat lapset alle 12v Kehittämispäällikkö
Susanna Kalliola
p. 044 715 0215, susanna.kalliola(at)pesapuu.fi
Sijaishuollossa asuvat ja jälkihuollon nuoret Asiantuntija
Onni Westlund
p. 045 886 3326, onni.westlund(at)pesapuu.fi
Sijaishuollosta aikuistuneet kaltoinkohtelua kokeneet Kehittämispäällikkö
Johanna Barkman
p. 040 514 4855, johanna.barkman(at)pesapuu.fi
Turvallinen perhehoito, PRIDE-valmennus, perhehoidon tuki ja valvonta Kehittämispäällikkö
Hanna Piiroinen
p. 040 700 0795, hanna.piiroinen(at)pesapuu.fi
Sijaishuollon organisoiminen ja rakenteet kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi Toiminnanjohtaja
Jari Ketola
040 848 1917
jari.ketola(at)pesapuu.fi

 

Artikkelikuva: Visa Koiso-Kanttila