101 kirjettä -julkaisu

101 kirjettä -julkaisu koostuu sijaishuollossa asuneiden ja asuvien nuorten kirjeistä, joissa he kuvaavat omakohtaisia kokemuksiaan lastensuojelusta ja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta. Työntekijävaihdosten takia vastuusosiaalityöntekijällä ei aina ole ollut riittävää tietoa lapsen tai nuoren elämästä, mikä on pahimmillaan aiheuttanut ylimääräistä kärsimystä lapselle tai nuorelle. Julkaisun tavoite on vaikuttaa lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksen toteutumiseen niin, että yhdellä sosiaalityöntekijällä ei voi olla vastuullaan enempää kuin 30 asiakasta.

Näkökulmia julkaisuun tuovat nuorten kirjeiden lisäksi sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuteen julkaisuun tuovat ammattilaiset pienten lasten näkökulmasta, sijaisvanhemmat, sijaissisarukset, sijaishuoltopaikkojen ohjaajat, Lastensuojelun Keskusliitto omien selvitystensä pohjalta, Kasper ry:n Voikukkia-toiminnan kehittäjävanhemmat sekä ammattilaiset täysi-ikäisten, sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneiden, kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta.

Julkaisun toimittivat Milja Kaijanen, Marjukka Koskenkorva ja Onni Westlund (Pesäpuu ry). Kuvituksesta ja graafisesta suunnittelusta vastasi Anniina Lius.

Julkaisu on saatavilla myös painettuna kirjana Pesäpuun verkkokaupasta.