Osallistu Onnistumisen tekijät -tutkimukseen!

Lastensuojelutyö näyttäytyy julkisuudessa usein negatiivisena ja epäkohdat nousevat herkästi esille. Moni lapsi, nuori ja perhe kuitenkin hyötyy saadusta avusta. Millaiset asiat ovat ihmisten kokemusten mukaan tällöin merkityksellisiä? Tätä selvitetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Onnistumisen tekijät -tutkimuksessa.

Tietoa kerätään elämäntarinallisilla sähköisillä kyselyillä lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun asiakkailta sekä heidän läheisiltään ja alan työntekijöiltä erillisillä kyselyillä, ja jokainen kohderyhmään kuuluva voi vastata kyselyyn. Tämän lisäksi haastatellaan lapsiperheiden sosiaalityöstä ja lastensuojelusta vastaavia johtajia ja päättäjiä.

Kyselyt toteutetaan osana Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden opinnäytetyötä. Tutkimustulokset valmistuvat marraskuussa 2020.
Lisätietoja tutkimusesitteessä.

Kysely asiakkaille ja heidän läheisilleen

Kysely työntekijöille

Vastausaikaa on 30.4.2020 asti. 

Lisätietoja: Sirkka Rousu, sirkka.rousu@metropolia.fi, puh. 040 714 5157.