Sijaishuollossa asuvat lapset ja nuoret ovat juhlan arvoisia

Kansainvälinen sijaishuollon juhlapäivä tuodaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomeen ja sitä juhlitaan helmikuun kolmantena perjantaina 21.2.2020. Care Day’n ideana on juhlia sijaishuollossa asuvia ja asuneita lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä. Kun juhlapäivä sattumalta bongattiin sosiaalisesta mediasta ja idea päivän juhlimisesta Suomessa heitettiin ilmoille, koko kokemusasiantuntijaryhmämme oli yhtä mieltä siitä, että kyseessä on tärkeä ja ehdottomasti toteutettava asia – sijoitetut lapset ja nuoret ovat juhlimisen arvoisia!

Miksi sijaishuollon juhlapäivän järjestäminen on mielestämme tärkeää?

Haluamme nostaa esiin positiivisia asioita sijaishuollosta, sillä se näyttäytyy mediassa usein negatiivisella tavalla. Sijaishuollon onnistumisista ja myönteisistä puolista kertominen on toivottu lisä lastensuojelusta käytävään julkiseen keskusteluun. Tällaisen keskustelun kautta voidaan lisätä tietoa sijaishuollosta ja siihen liittyvistä ihmisistä, mikä puolestaan voi auttaa vähentämään ennakkoluuloja sijaishuoltoon liittyen. Ennakkoluulojen vähentäminen myös sijaishuollon kentän sisällä on tarpeen, jotta vuorovaikutussuhteet esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöiden välillä toimisivat paremmin. Care Day mahdollistaa näkemyksemme mukaan sen, että esimerkiksi sijaishuollossa asuvat nuoret voivat oppia uutta sosiaalityöntekijöistä ja nähdä heidät inhimillisempinä, ja toisaalta sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus osoittaa nuorista välittämistä ja heidän arvostamistaan.

On tärkeää saada lastensuojelun ammattilaisia ja nuoria yhteen ja pitämään hauskaa, koska muuten lastensuojelu on pönöttämistä.” – kokemusasiantuntijanuori

Kun eri tavoin sijaishuoltoon liittyvät ihmiset kokoontuvat yhteen, on keskustelu rikasta ja voimme yhdessä löytää uusia näkökulmia lastensuojelun kehittämiseen. Juhlapäivä tarjoaa mahdollisuuden myös vertaistukeen, kun sijoitetut nuoret, sijaissisarukset ja sijais- sekä syntymävanhemmat voivat kohdata samanlaisen kokemuksen omaavia henkilöitä ja kokea yhteenkuuluvuutta. Vaikka juhlapäivässä onkin kyse onnistumisten ja positiivisten kokemusten esiin nostamisessa, emme halua piilotella epäonnistumisia tai kehittämisen tarpeita. Toivomme, että myös me lastensuojelun kokemusasiantuntijat saamme juhlapäivässä näkyvyyttä ja että meidät otetaan tulevaisuudessa entistä enemmän mukaan palveluiden kehittämiseen, sillä meillä on arvokkaita kokemuksia ja ajatuksia lastensuojelusta.

Toivomme, että sijaishuollon juhlapäivä saisi aikaan positiivista pöhinää sijaishuollon ympärille. Haluamme nostaa lastensuojelun onnistumisia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja juhlia kaikkien kanssa yhdessä näitä onnistumisia sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Lisäksi toivomme ammattilaisilta, että he ottavat koppia päivän järjestämisestä ja tekevät juhlinnasta pysyvän perinteen Suomessa. Näin tulevaisuudessa jokainen sijaishuollossa asuva lapsi ja nuori voisi kokea itsensä arvokkaaksi, rakastetuksi ja näkevän maailman täynnä mahdollisuuksia!

UP2US-hankkeen Tampereen kokemusasiantuntijaryhmän puolesta
Milja Kaijanen

 

Lisätietoja sijaishuollon juhlapäivästä löytyy päivän verkkosivuilta, Facebookista ja Instagramista.