Perhehoitoliitto ry:n ja Pesäpuu ry:n kannanotto perhehoitolakiin perustuvan oheishuoltajuutta tarkentavan ohjeistuksen tarpeesta

Perhehoitoliitto ry ja Pesäpuu ry ovat lähettäneet Sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton perhehoitolain 16§:ään perustuvasta oheishuoltajuudesta ja säännöstä avaavan ohjeistuksen tarpeesta. Molemmat järjestöt ovat saaneet vuosien ajan toistuvasti yhteydenottoja, joiden perusteella oheishuoltajuutta koskevat päätökset ja käytännöt vaihtelevat ja voivat johtaa ennakoimattomiin ja eriarvoistaviin tilanteisiin lasten ja perheiden elämässä.

Järjestöt esittävätkin, että oheishuoltajuudesta kiinnostuneiden ja oheishuoltajana lapsia hoitavien tulisi saada riittävästi ja helposti tietoa asemastaan ja tuesta, ja että valtakunnallista toimeenpanoa varten laaditaan selkiyttävä ohjeistus ja ammattilaisille suunnataan
koulutusta.

Lue kannanotto täältä.

Lisätietoa oheishuoltajuudesta lastensuojelussa löydät täältä.

Lisätietoja antavat:

Anu Lehtosaari ja Merja Lehtiharju, Perhehoitoliitto ry etunimi.sukunimi@perhehoitoliitto.fi
Pia Lahtinen ja Jari Ketola, Pesäpuu ry etunimi.sukunimi@pesapuu.fi