Tietopaketti oheishuoltajuudesta lastensuojelussa

Tietopaketti oheishuoltajuudesta lastensuojelussa on koottu vuosina 2014–2016 valtakunnallisen verkoston kanssa Pesäpuun Lähemmäs-projektissa. Sen tarkoituksena on auttaa sosiaalityöntekijöitä ja lapsesta huolehtivia aikuisia miettimään yhdessä, onko oheishuoltajuuden hakemiselle edellytyksiä ja varmistaako oheishuoltajuusratkaisu parhaiten lapsen edun. Käytännön ratkaisut tehdään aina lapsen etu huomioiden ja tapauskohtaista harkintaa käyttäen.

Pesäpuu on tehnyt kannanoton Sosiaali- ja terveysministeriöön oheishuoltajuutta koskevan ohjeistuksen selkeyttämisestä ja luopunut vuoden 2019 alusta asiaa koskevasta neuvonnasta. Lisätietoa oheishuoltajuuskysymyksissä saa lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistosta, lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä tai lastenvalvojalta. Apua oheishuoltajuuskysymyksissä voi saada myös sosiaaliasiamieheltä.