Vertaisarviointi nuorisokodeissa -toimintamallille kunniamaininta Lastensuojelupäivillä

Valtakunnallinen lastensuojeluteko 2018 –kilpailu antoi kunniamaininnan Pesäpuun ja Jyväskylän kaupungin yhdessä kehittämän vertaisarviointitoiminnan johdosta Valtakunnallisilla Lastensuojelupäivillä 25.9.18 Turussa. Pesäpuun työntekijät ovat erittäin otettuja ja kiitollisia siitä, että toiminta koettu merkittäväksi ja vaikuttavaksi. Pesäpuu pitää tärkeänä, että lastensuojelun valvonnan laatua ja kriteereitä kehitetään jatkuvasti nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi.

Vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on uusi asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään. Palautteen keräämisessä on tärkeää, että asiakasnuoria on kohtaamassa aikuistuneet vertaiset, joilla itsellään on kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta. Tavoitteena on vahvistaa hyvää ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin jo sijaishuollon aikana, sillä aika ajoin sijaishuollossa olevat nuoret kertovat kokemistaan epäkohdista vasta jälkikäteen. Lue lisää vertaisarvionnista täältä.