Pesäpuun alkusyksyn tapahtumia

Nyt on aika suunnata katseet syksyyn ja kurkistaa koulutus- ja tapahtumatarjontaamme. Järjestämme tilaisuuksia mm. sosiaalialan ammattilaisilla, sijaisvanhemmille sekä sitä harkitseville, nuorille sekä monille muille. Katso alla olevasta listasta alkusyksyn tapahtumat ja ilmoittaudu mukaan sinulle sopiviin tilaisuuksiin.

Väkivalta – väkivallaton perintö -nuorten foorumi 14.8. Sipoo
Nuorten foorumissa keskustellaan väkivallasta ja siitä, miten ammattilaisten tulisi auttaa elämässään väkivaltaa kohdanneita lapsia ja nuoria. Mukaan ovat tervetulleita kaikki 15–25-vuotiaat, joilla on omakohtaisia kokemuksia asiasta. Aikuinen, motivoi nuorta lähtemään mukaan ja tapaamaan vertaisiaan!

Älyä tunteet – Ajattelun apukäsi -koulutus 23.8. Tampere
Älyä tunteet -materiaalin avulla vahvistetaan lasten tunne- ja itsesäätelytaitoja. Monipuolista työvälinettä voi hyödyntää sekä kotona, koulussa, oppilashuollossa että lastensuojelussa. Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, sijaisvanhemmille, sekä opetustoimen ja oppilashuollon henkilöstölle.

Läheissijaisvanhemmuus – tukea arviointiin ja valmennukseen 4.–5.9. Helsinki
Mietityttävätkö läheis- ja sukulaissijaisverkostosijoituksiin liittyvät arvioinnin ja valmennuksen kysymykset? Koulutuksessa käydään läpi työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja yhteiseen arviointiin. Mallia voidaan soveltaa valmisteltaessa sukulais-tai läheissijoitusta tai valmennettaessa perheitä.

Päihteet -koulutusfoorumi 4.9. Jyväskylä
Haluatko lisää tietoa päihteistä? Kiinnostaako aihe sinua? Koetko, että osaamisesi tarvitsee päivitystä? Tervetuloa Veturitalleille kuulemaan sijaishuollossa asuvien nuorten ajatuksia päihteistä, elämästä päihteiden ympärillä ja siitä, millaista apua päihteitä käyttävä nuori tarvitsee.

Muutosvoimaa! -koulutus 6.9. Jyväskylä
Muutosvoimaa! -koulutus perustuu Pesäpuu ry:n Selviytyjät -tiimin kirjoittamaan samanimiseen oppaaseen, joka käsittelee nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa. Koulutuksessa käsitellään mm. kokemusasiantuntijuuden perustana toimivaa osallisuutta, toiminnan reunaehtoja sekä eettistä vaikuttamista.

Lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi 12.9. Jyväskylä
Koulutuksessa käsitellään lapsilähtöistä palvelutarpeen arviointimallia, jonka keskiössä ovat lapsen kohtaaminen ja yhteinen, monialainen arviointi lapsen arjen ja elämäntilanteen selvittämiseksi.

SÄRKYVÄ MIELI – Varhaiskasvatus, koulu, koti ja lastensuojelu traumatisoituneen lapsen arjessa 19.9. Espoo
Lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin kysymykset haastavat lähiaikuisia arjessa. Miten rakentaa turvaa ja toivoa yhteistyössä lasta kannatellen? Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osaamista haavoitettujen lasten hyvinvoinnin ja varhaiskasvatuksen/koulunkäynnin erityiskysymyksissä, lisätä ymmärrystä kiintymyssuhteen ja traumatisoitumisen vaikutuksista lapsen käyttäytymiseen arjessa ja tarjota keinoja lasten selviytyvyyden tukemiseen arjessa.

Nuorten Päivä 21.9. Turku
Valtakunnallisiin lastensuojelupäiviin® liittyen Lastensuojelun Keskusliitto järjestää vuosittaisen Nuorten Päivän. Päivään ovat tervetulleita kaikki lastensuojelusta kokemuksia omaavat n. 13–21-vuotiaat nuoret. Päivässä on mahdollisuus tavata muita lastensuojelun asiakkaana olevia tai olleita, keskustella kokemuksista lastensuojelussa ja miettiä yhdessä tehtävää vaikuttamistyötä sekä verkostoitua. Tämän vuoden teemana on Osallisuus Arjessa.

Kaikki syksyn koulutukset löydät tapahtumakalenteristamme.