Älyä tunteet – Ajattelun apukäsi -koulutus Tampereella

23.8.2018
Juvenes, Attila -sali, Yliopistonkatu 38, Tampere

Koulutus lasten itsesäätely- ja tunnetaitojen vahvistamiseen 23.8. klo 9–15. Ajattelun apukäsi -materiaalin avulla lasta autetaan työstämään arjessa kohdattuja vaikeita ajatuksia, vahvoja tunteita ja käyttäytymistä kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuen. Materiaalin avulla tutkitaan tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen välistä yhteyttä sekä autetaan lasta löytämään toimivia ajattelu- ja toimintatapoja haastaviin tilanteisiin.

Innovatiivinen materiaali soveltuu monialaiseen käyttöön ja ohjattuun oma-apu –työskentelyyn lapsille. Vaikka materiaali on kohdennettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille, se on erittäin hyvin sovellettavissa myös pienempien lasten kanssa työskentelyyn. Lue lisää koulutusesitteestä.

Ilmoittautumiset 12.8.2018 mennessä. Paikkoja rajoitetusti.

ILMOITTAUTUMINen

Lisätietoja antaa Hanna-Leena Niemelä, puh. 041-4356345, hanna-leena.niemela(a)pesapuu.fi