AMK-opiskelijoiden ehdotuksia tulevaisuuden lapsipalveluiden työskentelymalleiksi

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat kehittivät osana innovaatio-opintojaan ratkaisuja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Opiskelijoiden tehtävänä oli jalkautua ihmisten pariin ja tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää lapsipalveluiden työskentelymallien suunnittelussa. Kehittämisideat toteutettiin lapsiasiainvaltuutetun asettaman Tulevaisuuden lapsipalvelut ja hyvinvointi –työryhmän pyynnöstä.


Etsivä perhetyö – jalkautuu sinne missä perheet arjessa elävät

 Etsivä perhetyö tulevaisuuden lapsipalveluiden työskentelymalliksi. Etsivän perhetyöntekijä kohtaa vanhempia ja lapsiperheitä heidän arjen ympäristöissään ja tarjoaa mahdollisuuden tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Etsivän perhetyöntekijän yhtenä keskeisenä työtehtävänä on ohjata ja saattaa lapsiperheitä heille sopiviin palveluihin. Jalkautuminen asiakkaiden omille alueille tavoittaa varmemmin ja aiemmin myös heikoissa asemissa eläviä perheitä.

Hankeraportti


Liikkuvat lapset: erityisenä kohderyhmänä 3.-6 luokkalaiset

 Tällä hetkellä 3-6 –luokkalaisille ei ole tarjolla ohjattua iltapäivätoimintaa. Liikkuvat lapset –hankkeen tavoitteena on lisätä lasten liikunnallisuutta ja näin ollen tukea heidän kokonaisvaltaista terveyttään sitä edistävästi. Hanke toteutetaan ryhmämuotoisena liikuntapainotteisena iltapäivätoimintana koulun jälkeen.

Hankeraportti


NIVEL – pysy kelkassa! – nuoren räätälöity polku ja lisävaihtoehto peruskoulun jälkeen elämässä eteenpäin

Osa nuorista on monien asioiden yhteisvaikutuksena vaarassa pudota koulutusjärjestelmästä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa ja syrjäytyä koulutuksen ja ammatin puuttuessa myös työelämästä. Yksilöllisten vaikutusten ohella seuraukset näkyvät yhteiskunnallisten, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousuna. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2005.) Hankkeen tarkoituksena on tarjota peruskoulun päättäneille 16-18 –vuotiaille nuorille lisävaihtoehto koulutussuunnan löytämiseksi moniammatillisen tiimin avulla ja samalla vahvistaa elämäntaitoja.

Hankeraportti

Hankkeen lyhyt kuvaus

 

Neuvolan palveluohjaus ja opas -apsi

Lasten hyvinvointi 2035 -ryhmässä nostettiin esille neuvoloiden tarjoaman palveluohjauksen vähyys ja kielimuurin haasteellisuus. Apsin pyrkimyksenä on tuoda esiin laaja palveluvalikoima alueellisesti ja monikielisesti.

Hankeraportti


Riilfie – nuoren minätietoisuus ja todellisuus some-maailman illuusioiden takana: real life me ja selfie

Sosiaalinen media luo paljon harhakuvia ja turhia paineita niin menestymisestä kuin ulkonäöstäkin. Lasten ja nuorten on tärkeää nähdä myös elämän todellisia puolia ja asioita, joita ei välttämättä aina julkaista somessa. Riilfie on tunniste ja Instagram-tili, josta löytyy nuorten seuraamien julkisuuden henkilöiden (esim. urheiljat ja tubettajat) julkaisuja, jotka ovat muokkaamattomia ja “aitoja” hetkiä heidän ja myös heitä seuraavien nuorten elämästä.

Hankeraportti
Riilfie Instagramissa