fbpx

Kysy lisää

Pesäpuu ry

014 332 2500
toimisto@pesapuu.fi

Tutustu myös näihin

p. 014 332 2500
toimisto@pesapuu.fi

Jyväskylän toimisto
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 JYVÄSKYLÄ

Helsingin toimisto
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11, 00260 HELSINKI

Tampereen toimipiste
Central Officen tiloissa, tapaaminen sovittava etukäteen
Hämeenkatu 14 C 25, 33100 TAMPERE

LASKUTUSOSOITE

Ota yhteyttä palautelomakkeella

Henkilöstö

toiminnanjohtaja

Jari Ketola

Johtaminen, verkostot
040 848 1917
jari.ketola@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jari Ketola

Innostukseni lastensuojeluun kumpuaa halusta tehdä merkityksellistä työtä. Suomikin elää lapsistaan ja tulevaisuuden ratkaisevat hyvinvoivat lapset. Tehtävääni tukevaa osaamista ja koulutusta olen hankkinut nuorisotyöstä, sosiaalityöstä (Sosionomi AMK) sekä markkinoinnista ja johtamisesta (EMBA). Vahvuuteni on strateginen ajattelu ja toiminnan kehittäminen. Lastensuojelun johtotehtävissä olen ollut työurani viimeiset 18 vuotta.

Pidän tärkeänä, että lastensuojelu on yhdenvertaista ja yksilöllistä, tunnistamme lasten luovuttamattomat oikeudet ja hyvinvoinnin edellytykset. Lastensuojelun organisaatiolla tulee olla selkeät visiot ja tavoitteet, että toimintaa voidaan arvioida ja edelleen kehittää.

Työntekijöiden motivaation ja hyvinvoinnin edellytys työpaikoilla on psykologinen turvallisuus. Sen myötä voi syntyä rohkeaa, uutta luovaa, kokeilevaa, virheet sallivaa ja oppimista edistävää toimintaa lasten hyväksi.

Vapaa-aikanani liikun luonnossa ja saleilla, pääasiassa porukoissa.

Toimistosihteeri

Sari Ratilainen

Asiakaspalvelu, verkkokauppa
044 715 0213
sari.ratilainen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Sari Ratilainen

Työskentelen Pesäpuun toimistosihteerinä. Työtehtäviini kuuluu sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu, verkkokauppa ja juoksevat asiat. Autan sinua mielelläni asiassa kuin asiassa.

Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija

Hanna Teriö

Viestintä
044 746 9449
hanna.terio@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Hanna Teriö

Päävastuualueenani Pesäpuussa on viestintä. Lisäksi vastaan yhdessä työparini Kaisu Saastamoisen kanssa Pesäpuun markkinoinnista. Työ lasten ja nuorten asian edistämiseksi on sydäntäni lähellä ja olen onnellinen siitä, että saan työpanoksellani kantaa korteni kekoon heidän tulevaisuutensa parantamiseksi.

Taustaltani olen mediatutkimuksen maisteri (FM) Turun yliopistosta. Viestinnässä minua kiehtoo ihmisten välisen ymmärryksen lisääminen sekä maailman ihmeellisyyksien selittäminen sanoin. Painotukseni on luovassa kirjoittamisessa, mutta innostun myös erityisesti kieliopin lainalaisuuksista.

Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija

Kaisu Saastamoinen

Markkinointi, verkkokauppa, varainhankinta
040 774 0582
kaisu.saastamoinen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Kaisu Saastamoinen

Minulle arkinen hyvinvointi on tärkeää. Pesäpuussa saan työskennellä lasten ja nuorten sekä heidän arvokkaan arkensa ja hyvinvointinsa eteen. Toimenkuvaani kuuluu Pesäpuun markkinointi, verkkokaupan hallinnointi sekä varainhankinta. Lisäksi tuen Pesäpuun viestinnässä työpariani Hanna Teriötä. Viestinnän ja markkinoinnin avulla voimme tarjota tukea enemmän ja entistä useammalle lapselle ja nuorelle sijaishuollossa.

Taustaltani olen mediatekniikan insinööri. Olen toiminut aiemmin projektipäällikkönä tietotekniikan alalla ja sivutoimisesti liikunta-alalla.

Kehittämispäällikkö

Christine Välivaara

Sijoitettu lapsi koulussa
040 775 5700
christine.valivaara@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Christine Välivaara

Minua kiinnostaa lasten kanssa työskentely sekä kodin, varhaiskasvatuksen, koulun, lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhdyspinnat. Uskon, että ihmeet tapahtuvat arjessa ja siksi tuki on tuotava lähelle lasta. Sijoitettujen lasten osallisuutta sekä lähiaikuisten osaamista tulee vahvistaa. Vuodesta 2002 lähtien olen saanut ollut kehittämässä lapsilähtöistä lastensuojelua ja sijaisvanhempien tukea. Tällä hetkellä juurrutamme monialaista SISUKAS-toimintaa, jotta sijoitetut lapset saisivat koulupolullaan tarvitsemansa tuen. Lisäksi työn alla ovat lasten tunne- ja itsesäätelytaitojen psykologisen ensiavun menetelmät.

Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, psykologi (YTM, PSM), ammatillisten aineiden opettaja ja voimavarakeskeinen työnohjaaja.

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena Niemelä

Sijoitettu lapsi koulussa
041 435 6345
hanna-leena.niemela@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Hanna-Leena Niemelä

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja ammatillisten aineiden opettaja. Työssäni olen sijoitettujen lasten koulunkäynnin kysymysten äärellä. SISUKAS-toimintamallin juurruttaminen sekä sijoitettujen lasten kanssa työskentelyyn ja tunnetaitoihin liittyvien välineiden ja menetelmien tehtävät saavat työaikani täyttymään mukavasti.

Kehittämispäällikkö

Jaana Pynnönen

PRIDE ja perhehoito, sukulais- ja läheissijaisvanhemmuus, lastensuojelun arviointi
040 743 6727
jaana.pynnonen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jaana Pynnönen

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä (YTL). Toimin seniorPRIDE-kouluttajana. PRIDE-ohjelmaan pohjaava perhehoidon kokonaisuuteen liittyvä kehittämistyö ja erilaiset arvioinnin kysymykset lastensuojelun prosesseissa täyttävät pitkälti työaikani. Sukulais-ja läheissijaisvanhemmuuden arviointiin ja valmennukseen liittyvät tehtävät ovat myös vastuualueellani. Toimin työnohjaajana ja lastensuojelun edunvalvojana.

Kehittämispäällikkö

Hanna Piiroinen

Perhehoito, lasten osallisuus
040 700 0795
hanna.piiroinen@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Hanna Piiroinen

Kiinnostun ryhmäprosesseista, vuorovaikutuksen ja muutoksen tutkailusta sekä tunnetyöskentelystä aikuisten ja lasten kanssa.

Työskentelen sijais- ja adoptiovanhempien PRIDE-ennakkovalmennuksen kehittäjänä ja valmentajien kouluttajana. Tehtäviini kuuluvat myös perhehoidon täydennyskoulutuksen suunnittelu erityisesti yhteistyön rakentamisen, tunnetyön ja sijaissisaruuden näkökulmasta.

Innostavaa ja jännittävää on kehittämistyö 3–5-vuotiaiden lasten osallisuuden vahvistamiseksi lastensuojelussa.

Koulutukseltani olen YTM, sosiaalipoliitikko ja sosiaalityöntekijä.

Kehittämispäällikkö

Sirpa Yli-Rekola

PRIDE-ennakkovalmennus, perhehoidon täydennyskoulutus ja tuki
040 508 5601
sirpa.yli-rekola@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sirpa Yli-Rekola

Olen senior PRIDE-valmentaja ja innostunut kehittämään sijais-ja adoptiovanhempien ennakkovalmennusta ja täydennyskoulutusta. Olen kiinnostunut yhteistyön rakentamisesta, vuorovaikutuksesta ja tunnetyöskentelystä perhehoidossa. Oman kokemukseni mukaan sijais- ja adoptiovanhemmuus on suurelta osin tunnetyötä. Koulutukseltani olen teologi.

Erityisasiantuntija

Sini Suoramaa

Vauvojen ja taaperoiden (0–2 v) oikeudet ja osallisuus sijaishuollossa, Valtti-vertaisarviointi
044 712 2119
sini.suoramaa@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Sini Suoramaa

Toimin erityisasiantuntijana Pesäpuussa #Munperheet-hankkeessa sekä Valtti-vertaisarvioinnin parissa.

#Munperheet-hanke on pian päättymässä ja tällä hetkellä hankkeessa kehitettyä suunnitelmallisen perheen jälleenyhdistämisen työmallia pilotoidaan ja työmallia levitetään.

Valtti-vertaisarviointi on lastensuojelun sijaishuollon asiakaspalvelumalli, jonka avulla pyritään lisäämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia omassa asuinympäristössään. Lisäksi vertaisarviointi liitetään osaksi sijaishuollon valvontaan. Tehtäviini kuuluu koko vertaisarviointiprosessin koordinointi sekä vertaisarvioitsijoiden ohjaus ja tuki koko prosessin ajan sekä huolehtia myös arvioinnin seurannasta. Lisäksi tehtäviini kuuluu vertaisarvioinnin kehittäminen ja valmennuksen järjestäminen.

Olen juuri valmistumassa sosiaalityöntekijäksi Tampereen yliopistosta, työurani olen sosiaalialalla tehnyt lasten, nuorten ja perheiden parissa varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa sekä oppilaitoksessa erilaisissa tehtävissä. Toimipisteeni on Tampereella mutta vertaisarviointeja tehdään valtakunnallisesti.

Kehittämispäällikkö

Johanna Barkman

X-ketju – turvallisen sijaishuollon puolesta -hanke
040 514 4855
johanna.barkman@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Johanna Barkman

Työskentelen X-ketju-hankkeessa sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden auttamiseksi ja sijaishuollossa tapahtuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi.

Työni tähtää osallistujien osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen ja sitä kautta yhdessä kehittämiseen. Työssäni innostun siitä, kun näen osallistujien onnistuvan ja voimaantuvan. Olen sitoutunut X-ketju-hankkeen päävisioon väkivallattoman sijaishuollon turvaamiseen, siihen, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi turvallinen ja hyvä olla sijaishuoltopaikassaan.

Toimipisteeni on Jyväskylä, mutta työkenttäni valtakunnallinen.

Koulutukseltani olen nuorisotyöntekijä, psykologi, ratkaisukeskeinen valmentaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Lisäksi olen perehtynyt kognitiivisen psykoterapian ryhmänohjaamiseen.

Kehittämispäällikkö

Helena Inkinen

Nuorten osallisuus, kokemusasiantuntijuus
040 705 3876
helena.inkinen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Helena Inkinen

Olen aloittanut Pesäpuussa Selviytyjät-ryhmässä kokemusasiantuntijana vuonna 2008. Nykyään työssäni kehitän nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa.

Toimipisteeni on Tampereella. Minulle tärkeää on lasten ja nuorten äänen ja kokemusten esiin nostaminen sekä lastensuojelun kehittäminen yhdessä heidän kanssaan.

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Johanna Liukkonen

UP2US-hanke, nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
044 715 0216
johanna.liukkonen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Johanna Liukkonen

Työskentelen Pesäpuussa kehittäjäsosiaalityöntekijänä nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden parissa. Olen mukana UP2US – vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa -hankkeessa Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla, minkä lisäksi työskentelen laajemmin valtakunnallisesti nuorten osallisuuden edistämiseksi. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja sosiaalityöntekijä (YTM) sekä ammatillisten aineiden opettaja.

Aiemmin olen toiminut mm. sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja kouluissa kuraattorina sekä kehittänyt sijoitettuina olleiden lasten koulunkäyntiä. Viimeisimpänä olin mukana Keski-Suomessa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa kehittäen laajasti erilaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluja.

Erityisasiantuntija

Milja Kaijanen

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen
041 730 4797
milja.kaijanen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Milja Kaijanen

Työskentelen Pesäpuussa asiantuntijana UP2US – vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä osallisuutta ja hyvinvointia sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten elämässä sekä vahvistaa kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä maakunnallisesti sijaishuollossa. Hankkeessa työskentelemme yhdessä nuorten kanssa mm. vertaisuuden ja kehittämistyön äärellä sekä teemme alueellista vaikuttamistyötä. Oma työpisteeni sijaitsee Tampereella.

Koulutukseltani olen sosiaalipsykologi (YTM). Olen kiinnostunut vuorovaikutussuhteista, ryhmistä ja yhteiskunnan toiminnasta. Lastensuojelu puolestaan on minulle henkilökohtaisesti merkityksellinen aihe, ja olenkin aloittanut Pesäpuussa vuonna 2018 sijaissisaruuden kokemusasiantuntijana.

Projektipäällikkö

Krista Kokkonen

Nuorten Turvasatama, verkkotyön kehittäminen
041 731 1402
krista.kokkonen@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Krista Kokkonen

Työskentelen Nuorten Turvasatama-hankkeen projektipäällikkönä. Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteisen hankkeen tavoitteena on kehittää lastensuojelun asiakkaina oleville ja olleille nuorille suunnattua Nuorten Turvasatama Discord-serveriä. Nuorille järjestetään serverillä erilaista vapaa-ajan toimintaa, vahvistetaan osallisuutta ja toimijuutta, sekä tuetaan ja autetaan verkkovälitteisesti. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan ja kokeillaan muita verkkotyön muotoja, joilla voidaan vahvistaa sijaishuollossa asuvien ja asuneiden henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta. Työpisteeni sijaitsee Helsingissä.

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) ja tällä hetkellä suoritan Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisteriopintojani nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnassa. Olen kiinnostunut nuorten roolista yhteiskunnassa ja sen instituutioissa, erityisesti kuulumisen kokemuksen ja osallisuuden näkökulmasta. Lasten ja nuorten äänen vahvistaminen on minulle tärkeä asia.

Kehittämispäällikkö

Onni Westlund

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen
045 886 3326
onni.westlund@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Onni Westlund

Työskentelen vuonna 2022 alkaneessa Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hankkeessa. Hankkeessa kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti yhdessä lukuisten ammattilaisverkostojen ja -kumppaneiden, sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten sekä heidän läheistensä kanssa. Hankkeessa luodaan lisää ymmärrystä hatkaamisesta ilmiönä, toimivia käytäntöjä ja keinoja hatkaamisen ennaltaehkäisemiseksi, nuorten tukemiseksi hatkaamisen aikana ja uudelleen kiinnittymiseksi sijaishuoltopaikkaan hatkaamiseen jälkeen.

Olen aikaisemmin työskennellyt lähes viisi vuotta Pesäpuu ry:ssä erityisesti nuorten osallisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvien teemojen parissa. Tämän lisäksi olen toteuttanut osana työtäni Pesäpuussa lukuisia pienempiä projekteja erilaisiin teemoihin liittyen. Työskentelen Tampereelta käsin, mutta usein työ vie minut ympäri Suomea.

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja opiskelen töiden ohella sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa, josta tavoitteenani on valmistua yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuoden 2023 aikana.

Erityisasiantuntija

Maija Haapala

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen
044 715 0211
maija.haapala@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Maija Haapala

Työskentelen Pesäpuussa Hatkassa -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kansallisesti yhdessä nuorten ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tilannekuva hatkailmiöstä, kehittää hatkaamisen ennaltaehkäisyä, nuorten turvallisuutta hatkan aikana sekä hatkan jälkeistä toimintaa. Yhteiskehittämisen lisäksi pyrimme aktiivisesti viestimään ilmiöstä ja vaikuttamaan kansallisesti käytäntöihin.

Työkokemusta minulla on 10 vuotta lastensuojelusta eri tehtävistä. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK), sosiaalityöntekijä (YTM) ja tällä hetkellä teen väitöskirjaa nuorten kiireellisistä sijoituksista ja niiden vaikuttavuudesta Tampereen yliopistossa. Sytyn lastensuojeluun, lasten oikeuksiin ja vaikuttamiseen liittyvistä teemoista. Minut tunnetaankin myös TikTok-tililtä @sossut, jonka tavoitteena on lastensuojelun stigman vähentäminen sekä lastensuojelun ja lasten oikeuksien tietoisuuden lisääminen erityisesti lapsille ja nuorille positiivisesti ja dialogisesti.

Harjoittelija

Minna Minkkinen

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen

minna.minkkinen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Minna Minkkinen

Moi. Olen Minna Minkkinen Tampereelta ja aloitin juuri sosiaalityön harjoitteluni Hatkassa-hankkeessa. Olen työskennellyt sosionomina lastensuojelulaitoksessa viimeiset neljä vuotta, sitä ennen aikuisten parissa päihdetyön kentällä. Olen viime vuodet töiden ohella opiskellut sosiaalityötä Tampereen yliopistossa.

Olen innoissani harjoittelusta, jossa toivottavasti pääsen yhdistämään lastensuojelukokemukseni uuden tiedon luomisessa. Jännittää ja innostaa yhtä aikaa, että saa olla mukana hahmottamassa yhteiskunnallisesti tärkeää ilmiötä, hatkaamista. Odotan innolla, mitä kaikkea syksy ja tiedonhankinta hatkaamisesta tuo tullessaan.

Kuva: Mika Nuorva

Kehittämispäällikkö

Sari-Anne Paaso

Lasten osallisuus, 6–10-vuotiaiden Salapoliisitoiminta ja 3–5-vuotiaiden Kirahvityö
0400 547 233
sari-anne.paaso@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sari-Anne Paaso

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä YTM ja olen myös opiskellut ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajaksi (Solution Focused Art). Olen kiinnostunut lasten osallisuuden kysymyksistä.

Antoisinta työssäni on kehittää lapsiystävällisempää lastensuojelua yhdessä lasten kanssa. Salapoliisitoiminta on sydäntäni lähellä. Nyt pääsen myös kehittämään 3–5-vuotiaiden kanssa, kun etsimme keinoja vahvistaa heidän ääntään ja osallisuuttaan.

Kehittämispäällikkö

Susanna Kalliola

Lasten osallisuus
044 715 0215
susanna.kalliola@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Susanna Kalliola

Minulle lasten oikeudet ja ihmisoikeudet ovat asioita, joiden parissa voin kuvitella työskenteleväni koko ikäni. Etenkin lasten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet omassa elämässään sekä yhteiskunnassa laajasti ovat mielenkiintoni kohde, ja myös täällä Pesäpuussa osa toimenkuvaani. Olen mukana Kirahvitoiminnassa (3–5-vuotiaat) ja Salapoliisitoiminnassa (6–10-vuotiaat), jotka ovat lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa yhdessä lasten kanssa. Lasten osallisuus ja heidän äänensä kuuluminen yhteiskunnan joka tasolla on tärkeää. Voimme oppia lapsilta paljon.

Olen koulutukseltani VTM, sosiaalityöntekijä ja sosionomi (AMK). Työhistoriani koostuu pääasiassa lastensuojelun eri tehtävistä.

Kehittämispäällikkö

Hanna Särkiö

Lasten osallisuus
044 715 0223
hanna.sarkio@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Hanna Särkiö

Työtäni on lasten osallisuuden kehittäminen ja vahvistaminen. Olen kiinnostunut lapsen kohtaamisesta ja tunnetyöskentelystä lasten kanssa. Tutkailen lastensuojelun tarvetta ihmisten elämäntarinoiden kautta ja haluan vahvistaa systeemistä ymmärrystä lastensuojelussa.

Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (YTM) ja perheterapeutti (ET).

Erityisasiantuntija

Sari Saaristo

Vauvojen ja taaperoiden (0–2 v) oikeudet ja osallisuus sijaishuollossa
041 7310 434
sari.saaristo@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sari Saaristo

Lasten tiimissä saan työskennellä lasten, perhehoitajien ja ammattilaisten kanssa kehittäen lapset ja lasten tarpeet entistä paremmin huomioivaa lastensuojelua.

Lapsia kohdatessa vaikutun joka kerta lasten viisaudesta ja kyvyistä käsitellä ja työskennellä monenlaisten, haastavienkin teemojen kanssa. Lapsilähtöisyys, turvallisuus ja osallisuus sekä lapsen oikeudet kokonaisuudessaan ovat itselleni tärkeitä työn johtotähtiä.

Työskentelen pääosin aivan pienten lasten osallisuuden ja oikeuksien parissa, eli keskittyen 0–2-vuotiaiden sijaishuollossa asuvien lasten asioihin. Vauvojen ja taaperoiden erityiset tarpeet tunnistava ja huomioiva, sujuvaan yhteistyöhön kutsuva sijaishuolto on minulle sydämen asia.

Ilokseni saan ajoittain työskennellä osittain myös 3–5-vuotiaiden lasten teemojen parissa eli niin sanotun Kirahvityön tiimissä. Leikki-ikäisten oivallukset, tapa toimia ja viestiä inspiroivat minua kovasti.

Hyödynnän tehtävässäni monipuolista työuraani ja sekä viestinnän että kasvatustieteen koulutuksiani. Olen myös itse perhehoitaja, sijaisäiti, ja se on näkökulma ja kokemustausta, jota mielelläni myös tuon osaltani rikastamaan sijaishuollon kehittämistä. Omaa osaamista kehitän parhaillaan myös kouluttautumalla PRIDE-valmentajaksi.

Kehittämispäällikkö

Pipsa Vario

Lasten osallisuus (toimivapaalla)

pipsa.vario@pesapuu.fi
Jyväskylä