fbpx

Kysy lisää

Pesäpuu ry

014 332 2500
toimisto@pesapuu.fi

Tutustu myös näihin

p. 014 332 2500
toimisto@pesapuu.fi

Jyväskylän toimisto
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 JYVÄSKYLÄ

Helsingin toimisto
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11, 00260 HELSINKI

Tampereen toimipiste
Central Officen tiloissa, tapaaminen sovittava etukäteen
Hämeenkatu 14 C 25, 33100 TAMPERE

LASKUTUSOSOITE

Ota yhteyttä palautelomakkeella

Henkilöstö

toiminnanjohtaja

Jari Ketola

Johtaminen, verkostot
040 848 1917
jari.ketola@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jari Ketola

Innostukseni lastensuojeluun kumpuaa halusta tehdä merkityksellistä työtä. Suomikin elää lapsistaan ja tulevaisuuden ratkaisevat hyvinvoivat lapset. Tehtävääni tukevaa osaamista ja koulutusta olen hankkinut nuorisotyöstä, sosiaalityöstä (Sosionomi AMK) sekä markkinoinnista ja johtamisesta (EMBA). Vahvuuteni on strateginen ajattelu ja toiminnan kehittäminen. Lastensuojelun johtotehtävissä olen ollut työurani viimeiset 18 vuotta.

Pidän tärkeänä, että lastensuojelu on yhdenvertaista ja yksilöllistä, tunnistamme lasten luovuttamattomat oikeudet ja hyvinvoinnin edellytykset. Lastensuojelun organisaatiolla tulee olla selkeät visiot ja tavoitteet, että toimintaa voidaan arvioida ja edelleen kehittää.

Työntekijöiden motivaation ja hyvinvoinnin edellytys työpaikoilla on psykologinen turvallisuus. Sen myötä voi syntyä rohkeaa, uutta luovaa, kokeilevaa, virheet sallivaa ja oppimista edistävää toimintaa lasten hyväksi.

Vapaa-aikanani liikun luonnossa ja saleilla, pääasiassa porukoissa.

Toimistosihteeri

Sari Ratilainen

Asiakaspalvelu, verkkokauppa
044 715 0213
sari.ratilainen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Sari Ratilainen

Työskentelen Pesäpuun toimistosihteerinä. Työtehtäviini kuuluu sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu, verkkokauppa ja juoksevat asiat. Autan sinua mielelläni asiassa kuin asiassa.

Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija

Hanna Teriö

Viestintä, markkinointi
044 746 9449
hanna.terio@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Hanna Teriö

Päävastuualueinani Pesäpuussa ovat viestintä ja markkinointi. Työ lasten ja nuorten asian edistämiseksi on sydäntäni lähellä ja olen onnellinen siitä, että saan työpanoksellani kantaa korteni kekoon heidän tulevaisuutensa parantamiseksi.

Taustaltani olen mediatutkimuksen maisteri (FM) Turun yliopistosta. Viestinnässä minua kiehtoo ihmisten välisen ymmärryksen lisääminen sekä maailman ihmeellisyyksien selittäminen sanoin. Painotukseni on luovassa kirjoittamisessa, mutta innostun myös erityisesti kieliopin lainalaisuuksista.

Viestintäassistentti

Eero Kettula

Viestinnän avustavat tehtävät
041 730 3703
eero.kettula@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Eero Kettula

Toimin Pesäpuun viestintäassistenttina STEAn Paikka auki -avustusohjelman rahoituksella. Olen kokemustaustainen työntekijä.

Kehittämispäällikkö

Christine Välivaara

Sijoitettu lapsi koulussa
040 775 5700
christine.valivaara@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Christine Välivaara

Minua kiinnostaa lasten kanssa työskentely sekä kodin, varhaiskasvatuksen, koulun, lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhdyspinnat. Uskon, että ihmeet tapahtuvat arjessa ja siksi tuki on tuotava lähelle lasta. Sijoitettujen lasten osallisuutta sekä lähiaikuisten osaamista tulee vahvistaa. Vuodesta 2002 lähtien olen saanut ollut kehittämässä lapsilähtöistä lastensuojelua ja sijaisvanhempien tukea. Tällä hetkellä juurrutamme monialaista SISUKAS-toimintaa, jotta sijoitetut lapset saisivat koulupolullaan tarvitsemansa tuen. Lisäksi työn alla ovat lasten tunne- ja itsesäätelytaitojen psykologisen ensiavun menetelmät.

Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, psykologi (YTM, PSM), ammatillisten aineiden opettaja ja voimavarakeskeinen työnohjaaja.

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena Niemelä

Sijoitettu lapsi koulussa
041 435 6345
hanna-leena.niemela@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Hanna-Leena Niemelä

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja ammatillisten aineiden opettaja. Työssäni olen sijoitettujen lasten koulunkäynnin kysymysten äärellä. SISUKAS-toimintamallin juurruttaminen sekä sijoitettujen lasten kanssa työskentelyyn ja tunnetaitoihin liittyvien välineiden ja menetelmien tehtävät saavat työaikani täyttymään mukavasti.

Kehittämispäällikkö

Hanna Piiroinen

Sijais- ja adoptiovanhemmuutta harkitsevien PRIDE-valmennus, perhehoidon kehittäminen
040 700 0795
hanna.piiroinen@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Hanna Piiroinen

Työskentelen sijaishuollossa tehtävän tunnetyöskentelyn kehittämisen, yhteistyön rakentamisen ja perhehoidon tukityön parissa. Työhöni kuuluu myös sijais- ja adoptiovanhemmuutta harkitsevien valmennuksen kehittäminen sekä PRIDE-valmentajien koulutus.

Nämä teemat ovat mielestäni kiinnostavia, koska uudet kokemukset ja eletty elämä vaikuttavat jokaiseen ja muovaavat meitä jatkuvasti. Aikuisten valmiudet tutkailla itseään ja vuorovaikutustaan vaikuttaa siihen, miten toimimme lasten ja nuorten kanssa.

Koulutukseltani olen YTM, sosiaalityöntekijä. Myös NLP kiinnostaa ja olen NLP Master Practitioner.

Kehittämispäällikkö

Sirpa Yli-Rekola

Sijais- ja adoptiovanhemmuutta harkitsevien PRIDE-valmennus, perhehoidon kehittäminen
040 508 5601
sirpa.yli-rekola@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sirpa Yli-Rekola

Työskentelen Pesäpuussa lastensuojelun perhehoidon tiimissä. Tunnetyöskentelyn, vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentamisen teemat ovat sydäntäni lähellä. Pohdin työssäni, miten me aikuiset tuemme lasten tarpeiden näkyväksi tulemista ja huomioimista perhehoidossa, jotta jokainen lapsi kokisi olevansa turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.

Kokemustaustaltani olen sijais- ja adoptiovanhempi. Tehtäviini kuuluvat sijais- ja adoptiovanhemmuutta harkitsevien valmennuksen kehittäminen sekä PRIDE-valmentajien kouluttaminen. Koulutukseltani olen TM.

Erityisasiantuntija

Paula Ilkka

Perhehoidon kehittäminen
040 535 9389
paula.ilkka@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Paula Ilkka

Työssäni minua innostaa mahdollisuus tuoda monenlaisen kokemukseni kautta näkökulmaa erilaisiin työtehtäviin. Kiinnostavaa on erityisesti mm. sijoitettujen lasten perhehoitajina toimivien läheisten kanssa tehtävä kehittämistyö.
Olen itse läheissijaisvanhempi 10 vuoden takaa, minkä jälkeen lastensuojelun perhehoidon maailma on vienyt mukanaan. Perheemme on toiminut sen jälkeen päivystys,- vastaanotto,- tuki- ja pitkäaikaisena sijaisperheenä.
Toimin myös PRIDE-valmentajana, sijaisvanhempien mentorina sekä vertaistukiryhmäohjaajana.
Tekemässäni työssä haluan aina säilyttää ennen kaikkea toivon viestin. Vaikka pahin tapahtuisi, toivoa on aina.
Kehittämispäällikkö

Johanna Barkman

Vertaisuus ilman väkivaltaa
040 514 4855
johanna.barkman@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Johanna Barkman

Työskentelen Vertaisuus ilman väkivaltaa –hankkeessa vuosina 2023–2025. Vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeessa kehitetään keinoja traumatietoiseen konfliktin käsittelyyn lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuvaan vertaissuhdeväkivaltaan.

Pesäpuun arvot ohjaavat työtäni. Teen töitä sen eteen, että sijaishuollossa olevat lapset ja nuoret turvassa ja osallisia, arvokkaita ja rakastettuja. Olen sitoutunut väkivallattoman sijaishuollon turvaamiseen, siihen, että sijaishuolto tarjoaisi vakauttavan paikan lapsille ja nuorille. Paikan, jossa he voivat olla, oireilla ja onnistua.

Toimipisteeni on Jyväskylä, mutta työkenttäni valtakunnallinen.

Koulutukseltani olen nuorisotyöntekijä, psykologi, ratkaisukeskeinen valmentaja ja lyhytterapeutti (Lti). Lisäksi olen käynyt terapeuttisia ryhmänohjaamiskoulutuksia (Jyväskylän yliopisto ja Traumaterapiakeskus) sekä perehtynyt konfliktin käsittelytaitoihin (Helsingin yliopisto).

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Eeva Mononen

Vertaisuus ilman väkivaltaa
044 715 0222
eeva.mononen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Eeva Mononen

Työskentelen kehittäjäsosiaalityöntekijänä Vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeessa, jossa kehitetään keinoja traumatietoiseen konfliktin käsittelyyn lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuvaan vertaissuhdeväkivaltaan. Hankkeessa tuotetaan tilannekuva sijaishuollossa ilmenevästä vertaissuhdeväkivallasta sekä luodaan yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa keinoja siihen puuttumiseksi ja sen ennaltaehkäisemiseksi.

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) ja sosiaalityöntekijä (VTM). Aikaisemmin olen työskennellyt ohjaajana perhehoidossa ja erilaisissa laitoshoidon yksiköissä sekä sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä. Lastensuojelun sijaishuolto on minulle henkilökohtaisesti merkityksellinen aihe sijaissisaruuden kautta. Työskentelen sen eteen, että sijaishuolto voisi olla turvallinen jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Johanna Liukkonen

Vertaisuus ilman väkivaltaa
044 715 0216
johanna.liukkonen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Johanna Liukkonen

Työskentelen Pesäpuussa osa-aikaisesti kehittäjäsosiaalityöntekijänä Vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeessa. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja sosiaalityöntekijä (YTM) sekä ammatillisten aineiden opettaja (AmO).

Aiemmin olen työskennellyt Pesäpuussa nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden parissa. Olen myös toiminut muun muassa sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa, kouluissa kuraattorina ja ollut mukana kehittämässä sijoitettuina olleiden lasten koulunkäyntiä sekä laajasti muita lasten, nuorten ja perheiden palveluja Keski-Suomessa.

Erityisasiantuntija

Anu Flinck

Vertaisuus ilman väkivaltaa
044 538 7621
anu.flinck@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Anu Flinck

Työskentelen Pesäpuussa osa-aikaisesti Vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeessa, jossa kehitetään keinoja traumatietoiseen konfliktin käsittelyyn lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuvaan vertaissuhdeväkivaltaan. Toimipisteeni on Helsingissä.

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Aiemmin olen työskennellyt Pesäpuun X-ketju-hankkeessa hankesuunnittelijana, sitä ennen ohjaajana mielenterveyskuntoutujien palveluasumisyksikössä sekä lastensuojelussa.

Toiselta ammatiltani olen graafinen suunnittelija, olen työskennellyt kustannusalalla vuodesta 2002 suunnitellen ja taittaen askartelun, pihan ja puutarhan sekä asumisen aihepiirin aikakauslehtiä. Teen myös Pesäpuulle erilaisia graafisia tilaustöitä.

Minua kiinnostaa erityisesti luovat menetelmät ja ilmaisun erilaiset muodot, joiden avulla sanoittaa ja käsitellä tunteita. Koen työskentelyn Pesäpuussa lasten ja nuorten asioiden edistämiseksi arvokkaana ja inspiroivana.

Vapaalla liikun ja lenkkeilen paljon luonnossa. Olen onnellisimmillani, kun arki on tasapainoista pienine tärkeine hetkineen ja mieli voi hyvin.

Erityisasiantuntija

Tuula Sillanpää

Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
044 715 0210
tuula.sillanpaa@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Tuula Sillanpää

Työskentelen Pesäpuussa nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Haluan olla vahvistamassa heidän kokemusäänensä huomioimista lastensuojelun palveluja kehitettäessä ja myös tuomassa lisää merkityksellisyyttä heidän kokemuksilleen.

Kohtaamiset niin masuasukkien, vauvojen, lasten, nuorten kuin aikuistentenkin kanssa ovat olleet minulle itselleni aina syvästi merkityksellisiä. Olen sitoutunut tämän asiakaskunnan äänen vahvistamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Koulutukseltani olen sosionomi YAMK (voimavaraistavien menetelmien kehittäminen). Olen tehnyt pitkän työuran päihteitä käyttävien vanhempien kuntoutuksen parissa ja koko perhettä huomioivan työskentelyn kehittämisessä. Myös päihteitä käyttävien nuorten palveluiden kehittäminen on tuttua.

Kokemustaustainen asiantuntija

Roosa Björninen

Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus

roosa.bjorninen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Roosa Björninen

Minulla on kunnia olla mukana kehittämässä lastensuojelua yhdessä muiden kokemustaustan omaavien nuorten kanssa. Autan lisäämään nuorten osallisuutta sekä vertaisuutta nuorten kehittäjäryhmän toisena ohjaajana. Työni tapahtuu pääasiallisesti Tampereella.

Minulla on omakohtainen kokemus lastensuojelusta ja sen kokemusasiantuntijuudesta useamman vuoden ja projektin ajalta. Ammennan siitä kertynyttä osaamista vertaisohjaajan rooliini ja syvennän sitä edelleen jokaisen kohtaamisen kautta. Opiskelen myös politiikan tutkimusta Tampereen yliopistossa.

Kehittämispäällikkö

Helena Inkinen

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa (SOILA) -koordinaatiohanke, nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
040 705 3876
helena.inkinen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Helena Inkinen

Olen aloittanut Pesäpuussa Selviytyjät-ryhmässä kokemusasiantuntijana vuonna 2008. Nykyään työssäni kehitän nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa.

Toimipisteeni on Tampereella. Minulle tärkeää on lasten ja nuorten äänen ja kokemusten esiin nostaminen sekä lastensuojelun kehittäminen yhdessä heidän kanssaan.

Kokemustaustainen asiantuntija

Jenna Antikainen

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa (SOILA) -koordinaatiohanke
045 1979 396
jenna.antikainen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jenna Antikainen

Olen Pesäpuussa Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa (SoiLa) -koordinaatiohankkeessa kokemustaustaisena kehittäjänä.

Pesäpuu ry vastaa lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan altakunnallisena järjestönä SOILA-koordinaatiohankkeessa nuorten osallisuuden ja toimijuuden edistämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Tehtävinä ovat nuorilta nuorille -tilaisuudet ja viestintä. Kokemustiedon tuki ja sisällön tuottaminen tilaisuuksiin, tukeen, prosesseihin sekä julkaisuihin. Nuorten sosiaalisten innovaatioiden tuki lastensuojelussa.

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK). Lisäksi olen käynyt Nepsy-valmennuksen.

Lähin toimipisteeni on Jyväskylä. Minulla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta ja olen toiminut lastensuojelun kokemusasiantuntijana useamman vuoden. Olen vetänyt lastensuojelun vertaisryhmää sekä ollut kehittämässä ja pilotoimassa perhehoidon vertaisarviointia.

Kehittämispäällikkö

Krista Leino

Nuorten Turvasatama -yhteisö
041 731 1402
krista.leino@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Krista Leino

Työskentelen Nuorten Turvasatama -yhteisössä kehittämispäällikkönä. Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n Nuorten Turvasatama -yhteisössä lisätään, tuetaan ja vahvistetaan lastensuojelusta kokemusta omaavien henkilöiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä verkkovälitteisen tuen, vertaistuen, osallistumismuotojen ja vapaaehtoistoiminnan keinoin. Toimintaa toteutetaan yhdessä nuorten, vapaaehtoisten ja kumppaneiden kanssa erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Työpisteeni sijaitsee Helsingissä, mutta Nuorten Turvasatama -toiminta on valtakunnallista.

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) ja gradun viimeistelyä vaille valmis yhteiskuntatieteiden maisteri nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnassa. Asiantuntijuuteni nuoruuden kysymyksissä painottuu erityisesti nuorten rooliin yhteiskunnassa ja sen instituutioissa, digitaaliseen nuorisotyöhön sekä nuorten mielenterveyden, neuromoninaisuuden ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. Minulla on monipuolista työkokemusta nuorten kohtaamisesta digitaalisissa ympäristöissä. Olen myös lisäkouluttautunut kriisi- ja traumatyön kysymyksissä. Lasten ja nuorten äänen vahvistaminen on minulle tärkeää.

Kehittämispäällikkö

Onni Westlund

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen
045 886 3326
onni.westlund@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Onni Westlund

Työskentelen vuonna 2022 alkaneessa Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hankkeessa. Hankkeessa kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti yhdessä lukuisten ammattilaisverkostojen ja -kumppaneiden, sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten sekä heidän läheistensä kanssa. Hankkeessa luodaan lisää ymmärrystä hatkaamisesta ilmiönä, toimivia käytäntöjä ja keinoja hatkaamisen ennaltaehkäisemiseksi, nuorten tukemiseksi hatkaamisen aikana ja uudelleen kiinnittymiseksi sijaishuoltopaikkaan hatkaamiseen jälkeen.

Olen aikaisemmin työskennellyt lähes viisi vuotta Pesäpuu ry:ssä erityisesti nuorten osallisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvien teemojen parissa. Tämän lisäksi olen toteuttanut osana työtäni Pesäpuussa lukuisia pienempiä projekteja erilaisiin teemoihin liittyen. Työskentelen Tampereelta käsin, mutta usein työ vie minut ympäri Suomea.

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja opiskelen töiden ohella sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa, josta tavoitteenani on valmistua yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuoden 2023 aikana.

Erityisasiantuntija

Minna Minkkinen

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen
041 730 4797
minna.minkkinen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Minna Minkkinen

Olen tamperelainen Minna Minkkinen, sosionomi (AMK) ja viittä vailla valmis sosiaalityöntekijä. Nyt Pesäpuussa hatkaamisen parissa vuoden loppuun asti. Viime vuonna olin mukana korkeakouluharjoittelijana.
Olen työskennellyt monta vuotta lastensuojelulaitoksessa ohjaajana ja sitä ennen pääasiassa aikuisten päihteitä käyttävien ihmisten kanssa.
Innostun rakenteellisesta sosiaalityöstä, osallisuuden edistämisestä ja arvokeskusteluista.
Erityisasiantuntija

Sari Saaristo

Vauvojen ja taaperoiden (0–2 v) oikeudet ja osallisuus sijaishuollossa
041 7310 434
sari.saaristo@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sari Saaristo

Lasten tiimissä saan työskennellä lasten, perhehoitajien ja ammattilaisten kanssa kehittäen lapset ja lasten tarpeet entistä paremmin huomioivaa lastensuojelua.

Lapsia kohdatessa vaikutun joka kerta lasten viisaudesta ja kyvyistä käsitellä ja työskennellä monenlaisten, haastavienkin teemojen kanssa. Lapsilähtöisyys, turvallisuus ja osallisuus sekä lapsen oikeudet kokonaisuudessaan ovat itselleni tärkeitä työn johtotähtiä.

Työskentelen pääosin aivan pienten lasten osallisuuden ja oikeuksien parissa, eli keskittyen 0–2-vuotiaiden sijaishuollossa asuvien lasten asioihin. Vauvojen ja taaperoiden erityiset tarpeet tunnistava ja huomioiva, sujuvaan yhteistyöhön kutsuva sijaishuolto on minulle sydämen asia.

Ilokseni saan ajoittain työskennellä osittain myös 3–5-vuotiaiden lasten teemojen parissa eli niin sanotun Kirahvityön tiimissä. Leikki-ikäisten oivallukset, tapa toimia ja viestiä inspiroivat minua kovasti.

Hyödynnän tehtävässäni monipuolista työuraani ja sekä viestinnän että kasvatustieteen koulutuksiani. Olen myös itse perhehoitaja, sijaisäiti, ja se on näkökulma ja kokemustausta, jota mielelläni myös tuon osaltani rikastamaan sijaishuollon kehittämistä. Omaa osaamista kehitän parhaillaan myös kouluttautumalla PRIDE-valmentajaksi.

Koulutukseltani olen TaM, KK.

Erityisasiantuntija

Sini Suoramaa

Vauvojen ja taaperoiden (0–2 v) oikeudet ja osallisuus sijaishuollossa, Valtti-vertaisarviointi
044 712 2119
sini.suoramaa@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Sini Suoramaa

Toimin erityisasiantuntijana Pesäpuussa #Munperheet-hankkeessa sekä Valtti-vertaisarvioinnin parissa.

#Munperheet-hanke on pian päättymässä ja tällä hetkellä hankkeessa kehitettyä suunnitelmallisen perheen jälleenyhdistämisen työmallia pilotoidaan ja työmallia levitetään.

Valtti-vertaisarviointi on lastensuojelun sijaishuollon asiakaspalvelumalli, jonka avulla pyritään lisäämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia omassa asuinympäristössään. Lisäksi vertaisarviointi liitetään osaksi sijaishuollon valvontaan. Tehtäviini kuuluu koko vertaisarviointiprosessin koordinointi sekä vertaisarvioitsijoiden ohjaus ja tuki koko prosessin ajan sekä huolehtia myös arvioinnin seurannasta. Lisäksi tehtäviini kuuluu vertaisarvioinnin kehittäminen ja valmennuksen järjestäminen.

Olen juuri valmistumassa sosiaalityöntekijäksi Tampereen yliopistosta, työurani olen sosiaalialalla tehnyt lasten, nuorten ja perheiden parissa varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa sekä oppilaitoksessa erilaisissa tehtävissä. Toimipisteeni on Tampereella mutta vertaisarviointeja tehdään valtakunnallisesti.

Erityisasiantuntija

Katja Vironen

Vauvojen ja taaperoiden (0–2 v) oikeudet ja osallisuus sijaishuollossa

katja.vironen@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Katja Vironen

Työskentelen osa-aikaisesti erityisasiantuntijana lasten osallisuuden äärellä. Olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja sitä aiemmin työskentelin Pesäpuun X-ketju-hankkeessa asiantuntijana. Pesäpuuhun olen tutustunut ensimmäisen kerran 2019 liittyessäni Sankarit-kokemusasiantuntijaryhmään.

Minulle tärkeitä teemoja ovat lapsen oikeudet ja lapsen osallisuuden turvaaminen lastensuojelussa. Erityisesti pienten lasten osallisuuden vahvistaminen ja turvallisen sijaishuollon takaaminen on minulle sydämen asia.

Arvostan lapsilähtöistä, syrjinnänvastaista ja dialogista työotetta ja nämä ovat myös aina oman työskentelyni lähtökohtia. Arvostan ja vaalin lasten tuottamaa tietoa, sillä se on suoraa ja viisasta sekä avaa aikuiselle lapsen maailmaa ja näkemyksiä. Jokaisen lapsen kohtaaminen on minulle tärkeä ja opettaa aina jotain uutta.

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri & sosiaalityöntekijä. Lisäksi opiskelen Aalto-yliopistossa People Management and Organizational Development -maisteriohjelmassa. Yhdistelen työssäni laajaa koulutustaustaani omakohtaiseen lastensuojelukokemukseen lastensuojelun entisenä asiakkaana sekä lastensuojelun ammattilaisena.

Kehittämispäällikkö

Pipsa Vario

Lasten osallisuus, vauvojen ja taaperoiden (0–2 v) oikeudet ja osallisuus sijaishuollossa, 6–12-vuotiaiden Salapoliisitoiminta ja 3–5-vuotiaiden Kirahvityö
044 760 6573
pipsa.vario@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Pipsa Vario

Työssäni koen tärkeimmäksi ja antoisammaksi pysähtyä lasten kokemusten äärelle: Mikä viesti lasten kertomien asioiden taakse kätkeytyy? Miten lapset itse ymmärtävät ja hahmotavat elämäänsä sekä lastensuojeluun liittyviä asioita? Mitä lasten kertoma tarkoittaa ammattilaisten työn kannalta? Erityisenä sydämen asianani on elämäntarina: kuinka se rakentuu ja millaisen erityisyyden lastensuojelun piirissä kasvaminen siihen tuo ja millaisin tavoin me aikuiset voimme edesauttaa, että muutoksista huolimatta lapselle muodostuisi mahdollisimman eheä kuva omasta elämäntarinastaan.

Näitä asioita pääsen tarkastelemaan yhdessä lasten, aikuisten ja ammattilaisten kanssa 0–2-vuotiaiden osallisuutta ja oikeuksia vahvistavassa Pikku-Tiikerit-hankkeessa, 3–5-vuotiaille suunnatussa Kirahvityössä sekä 6–12-vuotiaille suunnatussa Salapoliisitoiminnassa. Koulutukseltani olen varhaiskasvatuksen opettaja.

Kehittämispäällikkö

Sari-Anne Paaso

Lasten osallisuus, 6–12-vuotiaiden Salapoliisitoiminta ja 3–5-vuotiaiden Kirahvityö
0400 547 233
sari-anne.paaso@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sari-Anne Paaso

Teen työtä, jotta lapset lastensuojelussa tulisivat kuulluiksi ja kohdatuiksi. Olen kiinnostunut lastensuojelussa olevien lasten osallisuuden kysymyksistä. Antoisinta työssäni on kehittää lapsiystävällisempää lastensuojelua yhdessä lasten kanssa. Salapoliisi- ja Kirahvitoiminta on sydäntäni lähellä ja jaksaa innostaa vuodesta toiseen.

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä YTM ja olen myös opiskellut ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajaksi (Solution Focused Art).