fbpx

Lapsella, nuorella ja miksei aikuisellakin saattaa olla vaikeuksia kuvata kokemuksiaan, nimetä tunteitaan tai ylipäätään ymmärtää kokemaansa. Tämän takia tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen on tärkeää. Toiminnallisuus tarjoaa tilan, jossa kuvien, leikin, mielikuvien ja luovuuden avulla voi tarkastella elämäänsä. Toiminnallinen työskentely auttaa lapsia ja nuoria ilmaisemaan itseään heille luontai­sella tavalla. Useimmiten lapselle ja nuorelle on luonnollisempaa toimia kuin puhua omasta elä­mästään. Toiminnallinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen voi lapsen ja aikuisen välisessä kohtaamisessa käynnistää vuoropuhelun, virittää tunneyhteyteen, motivoida työskentelyyn, houkuttaa tarinan­kerrontaan, auttaa lasta keskittymään sekä tuoda iloa ja huumoria työskentelyyn. Asioiden näkyväksi tekeminen ja visualisointi voi auttaa tulemaan tietoiseksi omista tunteista, ajatuksista ja käyttäytymisestä.  Sen myötä on mahdollisuus rakentaa löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Älyä tunteet – ajattelun apukäsi

Älyä tunteet – ajattelun apukäsi -materiaali auttaa työstämään vaikeita ajatuksia ja vahvoja tunteita. Työväline pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Keskeisenä periaatteena on, että ajatukset, tunteet, keholliset reaktiot ja käyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa.  Vahvistamalla kannustavaa sisäistä puhetta, vihreitä ajatuksia, lasta autetaan kohtaamaan haastavia tilanteita rakentavalla tavalla. Innovatiivinen materiaali soveltuu monialaiseen käyttöön sekä ohjattuun oma-apu-työskentelyyn lapsille. Siitä on ollut lapsille apua erityisesti jännitykseen, pelkoihin, alakuloon ja ahdistuneisuuteen.

Tejping – nukkeleikki

TEJPING eli teippaaminen on lapsilähtöiseen perheterapiaan perustuva työskentelymenetelmä, jota käytetään lapsen ja perheen vuorovaikutussuhteiden ja ongelmien visualisoimiseen sekä ratkomiseen. Tejping soveltuu menetelmäksi lastensuojelun piirissä työskenteleville, jotka haluavat vahvistaa lapsen osallisuutta.

Työskentelyn päämääränä on vuoropuhelun käyminen lapsen kanssa leikin avulla. Lapsi teippaa alustalle näyttämön ja valitsee sinne pikku nukkeja ja esineitä kuvaamaan perheenjäseniään, itselleen merkityksellisiä ihmisiä, paikkoja, kokemiaan ristiriitatilanteita tai traumaattisia kokemuksiaan. Samalla hän rakentaa ymmärrystä omasta elämästään.

Pienissä kengissä – lapsilähtöiset työtavat

Pesäpuu ry:ssä on kehitetty ja tuotettu lapsilähtöisiä välineitä sekä toimintatapoja, jotta lapset ja nuoret tulisivat paremmin kuulluiksi ja autetuiksi lastensuojelussa. Toiminnalliset työtavat ovat lapsille ja nuorille luonteva keino ilmaista itseään. Välineet tuovat kohtaamisiin myös leikkisyyttä ja huumoria. Ne tukevat vuorovaikutusta ja houkuttelevat vuoropuheluun. Kuvakorttien, verkostokarttojen ja pelien parissa työskentely tarjoaa keinon käsitellä arkojakin asioita turvallisen välimatkan päästä.

 

Toiminnalliset välineet

Pesäpuun toiminnalliset välineet kantavat rekisteröityä nimeä LUPAUS LAPSELLE®

SIIRRY VERKKOKAUPPAAN

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Christine
Välivaara

040 775 5700