fbpx

SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke vauhdittaa lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntymistä lastensuojelun uudistamiseksi ja palveluiden parantamiseksi valtakunnallisesti.

Koko hankekauden tavoitteena on nuorten ja perheiden pärjäävyyden sekä hyvinvoinnin parantaminen rakentamalla nykyistä toimivampia palvelu- ja tukiekosysteemejä arjen tueksi.

Uudet ratkaisut löydetään työskentelemällä yhdessä lastensuojelun toimijoiden, nuorten, perheiden ja sidosryhmien kanssa.

Pesäpuu ry SOILA Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohankkeen osatoteuttajana

Pesäpuu ry vastaa lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan valtakunnallisena järjestönä SOILA-koordinaatiohankkeessa nuorten osallisuuden ja toimijuuden edistämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Tehtävinä ovat nuorilta nuorille -tilaisuudet ja viestintä. Kokemustiedon tuki ja sisällön tuottaminen tilaisuuksiin, tukeen, prosesseihin sekä julkaisuihin. Nuorten sosiaalisten innovaatioiden tuki lastensuojelussa.

Koordinaatiohankkeen tavoitteet

SOILA-koordinaatiohankkeen tavoitteena on tukea erityisesti Euroopan sosiaalirahaston pluskaudella rahoitettavaa Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (TL 5, erityistavoite 5.1) -hanketoimintaa kansallisesti.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden osaamista. Se tarjoaa avoimia sosiaalisten innovaatioiden valmennuksia ja tukee kehittämishankkeita aina hankeideoinnista toteutukseen ja arviointiin saakka. Hankkeessa tuetaan rohkeaa uudelleenorganisoitumista eri ammattiryhmien, rahoituskanavien ja kokemustiedon tuottajien näkökulmista tuen ja palveluiden parantamiseksi.

Innovointia toteutetaan Nuorten turvaverkkoja tulevaisuuteen -ohjelman strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

  1. Nuorten sijoittamisen tarve vähentyy tukea ja palveluita kehittämällä.
  2. Vanhemmuuden tuki on vahvistunut huostaanoton eri vaiheissa.
  3. Jälkihuollon tuki on uudistunut monialaiseksi aikuistumisen tueksi.
  4. On luotu ratkaisuja sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin vastaamiseksi.

SOILA Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohankkeen toteutus

SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke

  • tukee lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntyä ja toteutusta koordinoimalla innovaatiotyötä valtakunnallisesti
  • tarjoaa sosiaalisten innovaatioiden synnyttämisen tueksi yhteiskehittämisen valtakunnallisen oppimisverkoston sekä järjestää ja fasilitoi tilaisuuksia ja kehittämisprosesseja monikanavaisesti
  • rakentaa yhteisövaikuttavuutta kutsuen mukaan avoimesti kaikki alan kehittämisestä kiinnostuneet
  • tekee yhteistyötä alueiden toimijoiden, ELY-keskusten ja ministeriöiden kanssa
  • toteuttaa vaikuttavaa viestintää yhdessä ELY-keskusten ja aluehankkeiden kanssa sekä
  • kokoaa tietopohjaa lastensuojelun uudistamisen tueksi.

SOILA perustaa työnsä kansainvälisiin sopimuksiin (YK:n Lasten oikeuksien sopimus) ja toimii uudistuvan lastensuojelutyön ja aikuistumisen tuen etulinjassa.

Yhteistyökumppanit

SOILA-koordinaation toteuttajia ovat THL, Lastensuojelun keskusliitto sekä Pesäpuu ry yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Hanke perustaa toimintansa yhteiskehittämiseen STM:n, ELY-keskusten, alueilla rahoitettavien ESR TL 5.1:n Nuorten turvaverkkoja tulevaisuuteen -aluehankkeiden sekä sidosryhmien kanssa.

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto, pluskausi 2021–2027

Yhteystiedot

Tanja Hirschovits-Gerz
hankepäällikkö
puh. 029 524 7954
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Helena Inkinen
kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry
puh. 040 705 3876
helena.inkinen(at)pesapuu.fi

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Helena
Inkinen

040 705 3876