fbpx

Perhehoidon suunnitelmallinen kehittäminen

Pesäpuun perhehoidon suunnitelmallinen kehittäminen pohjautuu PRIDE-ohjelmaan, joka on neljätoistavaiheinen, prosessinomainen perhehoidon kehittämisen malli.

Mitä PRIDE-valmennus on?

Jokainen lapsi tai nuori, joka sijoitetaan perheeseen, ansaitsee hyvin valmennetun perheen. Tavoitteena on, että lapsi saa sijoituksen aikana tarvitsemaansa hoivaa sekä jatkuvuutta ja ennustettavuutta elämäänsä.

PRIDE-valmentajakoulutus ja valmentajien täydennyskoulutus

PRIDE-valmentajien koulutus mahdollistaa valmentajaparin yhteisen työskentelyn ja kehittymisen perhehoidon työntekijöinä sekä sijais- ja adoptiovanhempina.

PRIDE-valmentajien yhteystiedot

PRIDE-valmentajien yhteystietoja

Sukulais- ja läheissijaisvanhempien valmennus

Sukulais-ja läheisverkostosijoitusten valmisteluun ja läheissijaisperheiden valmentamiseen liittyy erityiskysymyksiä, jotka on tarpeen tunnistaa.

Sijaissisaruus

Sijaisvanhempien lapsilla on tärkeä rooli sijoitettujen lasten elämässä ja sijoituksen onnistumisessa. Perheessä jo olevien lasten tarpeet, tunteet ja näkemykset tulee kuulla ja nähdä silloin, kun aikuiset miettivät sijaisvanhemmiksi ryhtymistä.

Perheen jälleenyhdistäminen #Munperheet-hanke

Lapsen kotiutuminen vaatii yhtä huolellista ja systemaattista työtä kuin huostaanotto. Tavoitteena on luoda edellytyksiä lapsen edun mukaisten perheen jälleenyhdistämisten lisäämiseksi lastensuojelun perhehoidossa.