fbpx

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla.

Kokemustaustaiset työntekijät työskentelevät yhdessä yhteistyökumppanien kanssa projektipäällikön johdolla Nuorten Turvasatamassa tarjoten lastensuojelun piirissä oleville ja olleille henkilöille tukea, kannustusta, tietoa ja mielekästä tekemistä, sekä kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toiminnan tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, lisätä hyvinvointia, vahvistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia, sekä vahvistaa ammattilaisten ja päättäjien tietoa ja osaamista nuorten hyvinvointia tukevista asioista. Toiminta on aloitettu kolmen järjestön yhteistyönä keväällä 2020 ja hankkeen myötä sitä laajennetaan ja kehitetään. Pesäpuussa työskentelee hankkeen projektipäällikkö.

Turvasatama sijaitsee Discordissa

Toimintaa toteutetaan Nuorten Turvasatama Discord-serverillä, joka mahdollistaa nimettömän, matalan kynnyksen ja vertaistuellisen osallistumismahdollisuuden kohderyhmän 13–29-vuotiaille nuorille verkkovälitteisesti. Serveri on auki 24/7. Toimintaa kehitetään yhdessä serverin nuorten kanssa.

Turvasatamasta saa tukea ja apuja, jos tarvii, ja täältä saa myös kavereita, kommentoi yksi serverillä mukana olevista nuorista.

Hankkeessa pilotoidaan verkkovälitteisesti myös Better Futures -ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten valmiuksia osallistua toisen asteen jälkeiseen koulutukseen. Ohjelmalla on kansainvälistä tutkimusnäyttöä vaikuttavuudesta. Lisäksi toteutetaan sijaishuollosta itsenäistyneiden aikuisten vertaisryhmiä ja kehittämistapaamisia verkossa.

Hankkeen tavoitteet:

  • Nuoret saavat tietoa, tukea ja kannustusta itselleen tärkeisiin ja toimintakykyä tukeviin asioihin sekä mielekästä tekemistä arkeensa verkkovälitteisesti.
  • Nuorten yksinäisyys vähenee ja hyvinvointi kasvaa turvallisen yhteisön sekä työntekijöiden tuella
  • Nuoret pääsevät osalliseksi lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa, joka tukee heidän toimijuutensa ja hyvinvointinsa vahvistumista.
  • Nuorten valmiudet osallistua toiseen asteen jälkeiseen koulutukseen vahvistuu näyttöön perustuvien menetelmien (Better Futures) verkkovälitteisellä pilotoinnilla.
  • Lastensuojelun sijaishuollossa asuneiden aikuisten elämäntarina eheytyy ja hyvinvointi vahvistuu verkkovertaisryhmien avulla.
  • Ammattilaisten ja päätöksentekijöiden osaaminen nuorten hyvinvointia tukevien asioiden toteuttamiseksi vahvistuu.

 

Nuorten Turvasatama Discord-serverille pääsee tämän linkin kautta: https://discord.gg/MfedcUk
Ohjevideo discordiin liittymisestä ja mukaan tulemisesta löytyy täältä.

Kysy lisää

Projektipäällikkö

Krista
Kokkonen

041 731 1402