fbpx

Lastensuojelun kehittämisen kannalta on tärkeää, että lastensuojelun asiakkaina olevat lapset ja nuoret pääsevät myös toimimaan kehittäjinä. Kehitämme yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Näin lasten ja nuorten tarpeet, ajatukset ja tunteet tulevat osaksi kehittämistyötä, joka mahdollistaa työvälineiden, kouluttamisen ja vaikuttamistyön kautta muutoksen myös yksittäisen lapsen elämässä. Ytimenä on lähtökohtainen luottamus lasten ja nuorten kykyyn ja mahdollisuuksiin osallistua kehittämistyön prosesseihin. Kun lapset ja nuoret toimivat kehittäjinä, voimme nostaa heidän kokemustiedon ammattilaisten ja tutkimustiedon rinnalle.

Kehittämällä lastensuojelua yhdessä asiakkaiden kanssa teemme sitä entistä enemmän asiakkaiden tarpeista vastaavaksi ja pystymme puuttumaan asiakkaiden näkökulmasta näyttäytyviin epäkohtiin.

Leikki-ikäiset 3–5-vuotiaat – Kirahvityö

Kirahvityö ja 3–5-vuotiaiden lasten osallisuuden kehittäminen lastensuojelussa on aloitettu Pesäpuussa keväällä 2017. Unelmamme on, että jokainen lapsi lastensuojelussa ikään katsomatta tulisi kuulluksi ja saisi loistaa.

Lapset 6–12-vuotiaat – Salapoliisitoiminta

Salapoliisi Mäyrä -menetelmä ja koko Salapoliisitoiminta on kehitetty yhdessä lasten, perhehoitajien ja lastensuojelun työntekijöiden kanssa. Se on 6–10-vuotiaille lapsille suunnattua toimintaa, jossa lapset otetaan aikuisten rinnalle kehittämään lastensuojelua ja vaikuttamaan. Lapsilla on paljon sanottavaa, jos me aikuisina pysähdymme kuulemaan heitä. Myös sydämellä.

Nuoret 13–29-vuotiaat

Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja kokemusasiantuntijuuden edistäminen lastensuojelussa ovat keskeistä. Emme vain kehitä työvälineitä nuorille vaan yhdessä heidän kanssaan.

Kokemusasiantuntijaverkostot

Verkostot kokoavat yhteen eri puolella Suomea toimivia lastensuojelun kokemusasiantuntijoita ja kokemusasiantuntijaryhmiä.