fbpx

Pesäpuu ry on kehittänyt Lapsenmielipide.fi-sivuston osana lapsen osallisuuden kehittämistyötä yhdessä lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja ammattilaisten kanssa.

Lapsen mielipiteen selvittäminen on lapsen osallisuuden vahvistamista: lapsi saa tietoa asioistaan sekä kertoa mielipiteensä, joka huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lapsen mielipide tarkoittaa hänen kokemuksiaan, toiveitaan ja ajatuksiaan omasta elämästään. Mielipiteen selvittämisen tarkoituksena on kuulla lasta sekä kerätä lapsen tapaamisten aikana havaittu ja saatu tieto. Tätä tietoa on tarkoitus käyttää lapsen asioihin liittyvässä päätöksenteossa sekä sosiaalityön asiakassuunnitelmassa.

Lapsen mielipide ei välttämättä ole kyllä tai ei – vaan lapsen omien ajatusten kokonaisuus. Kyse on inhimillisesti tärkeästä ja oikeudellisesti velvoittavasta työstä.

Tutustu sivustoon.