fbpx

Pesäpuun kehittämispalvelut räätälöidään kumppanin tarpeen ja tavoitteen mukaan. Haluamme olla muutoksen mahdollistaja, joka haastaa myös kumppanin toimintamallit rakentavalla tavalla. Uudistaminen ei sinänsä ole itseisarvo, vaan meidän tulee tunnistaa aina toiminnassa asiat, jotka ovat hyvin.

Haluamme integroida kehittämisen siten, että syntyvät toimintamallit ja palvelut luovat asiakkaalle ja kumppanille ehjiä toimintakokonaisuuksia. Tämä ns. T-osaamisprofiili edellyttää yhtä aikaa mahdollisuutta syventää osaamista lastensuojelun erityiskysymyksissä, mutta myös kykyä hahmottaa laaja-alaisesti asiakkaan elämää ja toimijoiden työtä.

Mitä voimme teille tarjota?

Kehittämiskumppanuus Pesäpuun kanssa tarjoaa lapsilähtöisen näkökulman nykyisten toimintamallien haastamiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Pesäpuu ry:n toiminnan tavoitteena on, että jokainen lapsi on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu. Tämän mission lunastamiseksi Pesäpuu keskittää voimavaransa lastensuojelun osaamisen, osallisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Luovuttamatonta kaikelle kehittämiselle ja palveluille on lapsilähtöisyys.

Kunta, maakunta, järjestöt ja yritykset Pesäpuun kumppaneina hyötyvät eniten kehittämisestä, jossa ko. kehittämiseen tai palvelukokonaisuuteen liittyvät työntekijät ja mahdolliset kumppanitahot osallistetaan laajasti. Tällöin on mahdollisuus lisätä yhteistä ymmärrystä sekä oivaltaa oman työn liittyminen ja merkitys muiden työhön toiminnan laatua kasvattaen.

Olemme sitoutuneet siihen, että kehittämisvisio luodaan aina yhdessä asiakkaan ja kumppanin kanssa. Kehittäminen ja kehittämiskumppanuus perustuvat systeemiseen ajatteluun, missä yhden asian muuttaminen vaikuttaa palvelukokonaisuuteen ja asiakkaan elinkaareen.

Pesäpuun kumppanuusajattelua ohjaa myös rohkeus olla tietämättä etukäteen, mikä on lopputulos. Joudumme sietämään epävarmuutta, mutta se mahdollistaa vuorovaikutuksessa oppimisen ja ymmärryksen lisäämisen. Ne taas lisäävät kehittämisen osapuolten sitoutumista, luottamusta ja pitkäjänteisyyttä.

Pesäpuun palveluista ja kehittämistoiminnasta löydät tarkempaa tietoa ja kuvauksia palvelukansiosta.

PALVELUKANSIO

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Jari
Ketola

040 848 1917

Pesäpuu ry

014 332 2500