fbpx

Rekisterinpitäjä

Pesäpuu ry

Pesäpuu ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

014 332 2500

toimisto(a)pesapuu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pesäpuu ry kerää kumppaneidensa (maakunnat, kunnat, yritykset, yhteisöt ja muut toimijat) antamia tietoja yhteistyön hoitamista, viestintää, palveluiden kehittämistä sekä tilastointia ja arkistointia varten. Kumppaneihin voidaan olla yhteydessä yhteistyöideoiden ja muun yhteydenpidon osalta. Viestintää voidaan toteuttaa sähköisesti ja kohdennettuna.

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Pesäpuu ry kerää pääasiassa kumppanitoimijoiden etu- ja sukunimen, ammattinimikkeen, yhteystietoja (sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä molemminpuolisiin yhteydenottoihin liittyviä tietoja (yhteydenoton tarkoitus, sovitut asiat ja solmitut sopimukset sekä jatkosuunnitelmat). Tietolähteinä käytetään kumppaneita sekä Pesäpuun henkilöstöä. Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään tai hänen organisaationsa edustajalta yhteistyön aikana sekä aseman perusteella työtehtäviin tai asemaan perustuen.

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Pesäpuu ry ei luovuta säännönmukaisesti kumppaneiden tietoja kolmansille osapuolille. Tiedot ovat Pesäpuun henkilöstön käytössä. Kumppaniyhteistyön hoitamiseksi Pesäpuu ry voi luovuttaa rekisterin tietoja tahoille, joiden kanssa se on tehnyt yhteistyö- tai yhteiskehittämissopimuksen silloin kun luovuttamiselle on peruste, esimerkiksi kumppaniyhteistyöhön kuuluvan tapahtuman järjestäminen.

Tietojen siirto muihin maihin

Pesäpuu ry ei siirrä kumppaneiden tietoja EU-alueen ulkopuolelle.

Kumppaneiden oikeudet

Kumppanilla on oikeus missä tahansa tilanteessa tulla poistetuksi kumppanuusrekisteristä ilman perusteluja. Kumppani voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä ottamalla yhteyttä Pesäpuu ry:hyn.