fbpx

Rekisterinpitäjä

Pesäpuu ry

toimisto(a)pesapuu.fi

014-3322500

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn oma tietojen luovutus yhdistyksen käyttöön ilmoittautumisen osalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa koulutus- ja tapahtumatoiminnan onnistunut järjestäminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä voi käsitellä rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
– rekisteröidyn nimi
– rekisteröidyn osoite tai kotipaikka
– rekisteröidyn puhelinnumero
– rekisteröidyn sähköpostiosoite
– rekisteröidyn erikoisruokavalio
– rekisteröidyn antama valokuvauslupa
laskutusosoite sekä muut laskutukseen olennaisesti liittyvät tiedot

Tietolähteet

Saamme tiedot rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Käsittelemme tietoja itse. Tapauksessa, jossa koulutus tai tapahtuma järjestetään yhdessä yhteistyökumppanin kanssa, voidaan ilmoittautumistiedot luovuttaa yhteistyökumppanin käyttöön koulutus- ja tapahtumatoiminnan onnistuneen järjestämisen mahdollistamiseksi. IT-palveluntarjoaja, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan ja varmuuskopioidaan, voi käsitellä tietoja tarvittaessa. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän tiedoston käyttöön ovat oikeutettuja vain yhdistyksen työntekijät. Yhdistyksen palvelimella olevat tiedot suojataan palomuurein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot säilytetään sähköisesti asianmukaisella tavalla. Tietoa säilytetään tarvittaessa manuaalisesti.

Säilytämme henkilötietoja tarpeelliseksi katsotun ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset, kuten kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö sekä arkistointia koskevat vaatimukset. Osa tiedoista poistetaan tapahtuman tai koulutuksen jälkeen tarpeettomana.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettavan lainsäädännön huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Yhteydenotot

Rekisterissä oleva henkilö voi pyytää tietojensa oikaisua tai poistamista rekisteristä ottamalla yhteyttä Pesäpuu ry:hyn.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta merkittäviltä osin, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Voimme  informoida muutoksista myös muulla tavoin, kuten postitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.