fbpx

Pesäpuu toimii lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman parantamiseksi sekä lasten osallisuuden vahvistamiseksi. Päämääränä on nostaa näkyviin lastensuojelukentällä olevia muutostarpeita, asiakkaiden kokemuksia ja heikkoja signaaleja. Pesäpuun asiantuntija- ja kehittämistyössä myös asiakkaat, niin lapset, nuoret kuin vanhemmat otetaan mukaan kokemusasiantuntijoina kehittämistyöhön.

Lupaus lapselle

Lastensuojelun piirissä olevat lapset ja nuoret ovat Pesäpuun toiminnan ydin. Meidän tehtävänä on kehittää lastensuojelua niin, että jokainen lapsi tai nuori tuntee olevansa turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.

Miten voimme auttaa, rohkaista ja tuoda turvaa lapsille ja nuorille, joiden elämä ei mennytkään niin kuin sen olisi pitänyt? Miten sijoitetut lapset ja nuoret kohdataan sijaisperheissä, perhekodeissa, virastoissa, vastaanotoilla ja kouluissa niin, että lapsi tuntee olonsa arvostetuksi ja kuunnelluksi? Miten me aikuiset, lastensuojelutyön ammattilaiset, opettajat tai sijaisvanhemmat osaamme arvostaa ja ymmärtää kovien kokemusten lapsia ja nuoria?

Pesäpuun unelmana on, että jokainen lastensuojelussa oleva lapsi tai nuori olisi osallinen omassa elämässään ja niissä päätöksissä, jotka häntä koskevat. Pesäpuu haluaa varmistaa, että jokainen lapsen tai nuoren elämässä oleva aikuinen on valmistautunut omaan rooliinsa sijoitetun lapsen tukijana, rohkai­sijana ja kannustajana.

Osallistaen lapset ja nuoret kehitystyöhön, kehitämme toimintamalleja, työkaluja ja menetelmiä, jotka tekevät lastensuojelutyöstä laadukkaampaa, suunnitelmallista ja lasta kuuntelevaa. Koulutamme lastensuojelutyön am­mattilaisia, sijaisperheitä, tukihenkilöitä sekä muita lasten ja nuorten elämään kuuluvia tärkeitä ihmisiä kohtaamaan heidät paremmin.

Toiminnallamme tuomme sijoitettujen lasten ja nuorten kokemukset, toivo­mukset ja haaveet esille ja teemme heidät näkyviksi ja arvokkaiksi. Juuri niin kuin he ovat aina olleetkin. Ihan jokainen.

Pesäpuu kokoaa yhteen myös muualla kehitettyjä menetelmiä sekä tekee yhteistyötä alan kehittäjien sekä tutkijoiden kanssa. Yhteistyöhön kutsutaan niin yksityisten, järjestöjen kuin kuntien ja valtion edustajia. Hyviä käytäntöjä voidaan näin jakaa ja levittää.

Pesäpuun toiminnassa on keskeistä kehittämistyön tulosten juurruttaminen. Tulokset ovat kaikkien käytettävissä ja tavoitteenamme on, että hyvät käytännöt siirtyvät lasten ja perheiden hyväksi. Tuotetut menetelmät ja välineet ovat lupaus lapselle siitä, ettei hänen kokemustaan sivuuteta. Siksi ne kantavat rekisteröityä nimeä, LUPAUS LAPSELLE®

Pesäpuun arvot

Lapsilähtöisyys

Lastensuojelun kehittämistyötä tehdään yhdessä sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa. Heidän ehdoillaan, heidän yksilöllisiä kokemuksia kuunnellen ja heitä arvostaen. Jokainen lapsi ja nuori pitää tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi.

Kumppanuus

Tasa-arvoinen yhteistyö on voimavara. Kehitämme yhdessä, autamme kumppaneitamme ja he auttavat meitä. Tasa-arvoisesti, koska kukaan ei pärjää yksin.

Elämyksellisyys

Elämyksellisyys on tie oivalluksiin. Nopeiden johtopäätösten ja ryntäilyn sijaan lastensuojelussa tarvitaan pysähtymistä, yhteistä oivaltamista ja ihmettelyä lasten, vanhempien ja kumppanien kanssa.

Rohkeus

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen vaatii rohkeutta mennä uusista ovista, rohkeutta mennä eteenpäin ja rohkeutta puolustaa omia arvojaan.

Vaikuttavuus

Tehdään lastensuojelussa olevat lapset ja nuoret näkyviksi ja kuulluiksi koko yhteiskunnassa.

Kysy lisää

Pesäpuu ry

014 332 2500