Vironen, Katja (2024): Turvallinen perhehoito 6–12-vuotiaiden lasten näkökulmasta, käytäntötutkimus, posteri

Katja Vironen
Helsingin yliopisto
Valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalityö
KäytäntötutkimusPosteri julkaistu 2024

Miten varmistetaan turvallinen perhehoito?

Turvallisuus perhehoidossa rakentuu muun muassa

  • fyysisestä turvallisuudesta
  • emotionaalisesta turvallisuudesta
  • leikin mahdollistamisesta.

Nämä teemat ovat turvallisen perhehoidon kulmakiviä, joiden varaan voidaan luoda ympäristö, jossa jokainen lapsi voi kokea olevansa turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.

Lue lisää posterista.