SOILA-koordinaatiohankkeen kokemusasiantuntijanuoret: Kokemusnäkökulmia lastensuojelun uudistamiseen (2024)

SOILA-koordinaatiohankkeen kokemusasiantuntijanuoret: Kokemusnäkökulmia lastensuojelun uudistamiseen (2024)

SOILA-koordinaatiohankkeen kokemusasiantuntijanuorten kehittäjäryhmässä on pohdittu vuosien 2023–2024 aikana, miten lastensuojelua tulisi uudistaa. Tuotoksena syntyi tämä julkaisu, johon on koottu ajatuksia Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -ohjelman strategisista teemoista, joita ovat:

  1. 12–17-vuotiaiden lasten sijoitusten määrän vähentäminen laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja perheiden arjen tarpeisiin vastaavilla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, työmenetelmillä ja palveluilla.
  2. Koko perheen ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja sitä purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa, jotta perheen vuorovaikutussuhteet ja toimintavalmiudet vahvistuisivat eikä kukaan jäisi yksin.
  3. Jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään.
  4. Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ja muun palvelujärjestelmän systemaattisen yhteistyön kehittäminen ja uudistaminen siten, että palvelujärjestelmä kykenee vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

Nuoret ovat tehneet SOILA-koordinaatiohankkeen kokemusasiantuntijanuoret: Kokemusnäkökulmia lastensuojelun uudistamiseen (2024) -julkaisun kuvituksen tekoälysovelluksella.