SISUKAS-työskentelymallin vaikuttavuuden arviointi -raportti (2016)

Sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukeminen – SISUKAS-työskentelymallin vaikuttavuuden arviointi

toim. Elisa Oraluoma & Christine Välivaara

Tutkimuksia 2/2016

ISBN 978-952-7208-06-9 (PDF)