Sisukas-tiedonsiirtolomake sijaishuollossa asuvan lapsen perusopetuksen järjestämiseksi

Sisukas-tiedonsiirtolomake sijaishuollossa asuvan lapsen perusopetuksen järjestämiseksi. Julkaistu lokakuussa 2023.

Sisukas on sivistystoimen ja lastensuojelun systeeminen yhteistyömalli sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi.

Tiedonsiirtolomake on apuväline tarvittavan tiedon kokoamiseen sijaishuollossa olevan oppilaan perusopetuksen järjestämiseksi. Tiedonsiirrosta on yhteinen vastuu. Tiedonsiirto ja yhteistyö perustuvat: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16 § ja 17 §; Lastensuojelulaki 52 a ; Perusopetuslaki 41 §.

Sisukas Innokylän sivuilla.