Sijoitettujen nuorten koulupolulla –foorumit, katso videot

Pesäpuu ry:n Sisukas-toiminta järjesti koulupolulla –foorumeita sijaishuollossa kasvaneille nuorille. Yhteistyössä oli mukana UP2US-hanke sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Nuorten foorumit järjestettiin osana MindMe- koulu kuuluu kaikille -kehittämisprosessia, jonka tavoitteena on parantaa oppilaiden osallisuutta ja tiivistää monialaista yhteistyötä. Lisäksi vahvistetaan osaamista lastensuojelusta sekä lisätään ymmärrystä sijaishuollossa asuvien ja kouluakäymättömien nuorten elämästä.

Video 1: Videoon on koottu nuorten ajatuksia koulusta sekä kokemuksia koulumaailmasta ja koulunkäynnin tuesta väittämien avulla.

Video 2: Learning cafe –työskentelyssä nuoret pohtivat matriisien avulla koulun ilmapiiriin, turvallisuuteen ja tukeen liittyviä teemoja.

Video 3: Pienryhmätyöskentelyssä käsiteltiin koulupalavereita, joissa suunnitellaan nuoren koulunkäyntiä ja seurataan suunnitelmien toteutumista.

Video 4: Pienryhmätyöskentelyssä nuoret pohtivat tulevaisuuden täydellistä koulumaailmaa.