Sijoitettu lapsi koulussa – Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi

Oppaan sisältö: Sisukas-projekti

Kuvitus ja taitto: Ruut Kiiskilä