Positiivisia kuvauksia lastensuojelun asiakassuhteesta : Asiakkaan näkökulmasta kirjoitetuissa kirjeissä

Ella Ylöstalo tutki pro gradu -tutkielmassaan positiivisia asiakassuhdekuvauksia lapsen ja sosiaalityöntekijän välillä. Tutkielman aineistona Ylöstalo käytti Pesäpuu ry:n vuonna 2020 julkaisemaa 101 kirjettä -julkaisua, johon on koottuna kirjeitä sijaishuollossa asuvilta ja asuneilta nuorilta.

Analyysin tuloksena Ylöstalo löysi viisi positiivisen asiakassuhteen kuvauksen määrittelyä seuraavasti:

1) Suojeluun perustuva asiakassuhde, jossa sosiaalityöntekijä on sijoittanut lapsen pois lasta vahingoittavasta asumisen paikasta;

2) Pysyvyydestä rakentuva luottamussuhde, jossa keskeinen asiakassuhteen luottamuksen mahdollistava tekijä on sosiaalityöntekijän pysyvyys;

3) Läheisyyteen perustuva suhde, jossa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän suhde ylittää asiakassuhteen institutionaaliset rajat;

4) Vastavuoroinen vuorovaikutussuhde, jossa asiakassuhdetta kuvaa molemminpuolinen osallistuminen sekä kohtaaminen vuorovaikutuksessa;

5) Eroihin ja sensitiivisyyteen perustuva asiakassuhde, jossa työskentelyotteessa painottuu sensitiivisyys ja ihmisten välisten erojen huomioon ottaminen.

Tutustu koko tutkimukseen täällä.