Placerade barn i skolan – Liten guide till stöd för placerade barns skolgång

Placerade barn i skolan – Liten guide till stöd för placerade barns skolgång

Innehåll: Projektet SISUKAS

Illustration och ombrytning: Ruut Kiiskilä