Pesäpuu ry:n lasten ja nuorten kokemusasiantuntijatoiminnan eettiset periaatteet lastensuojelussa (2024)

Pesäpuu ry:n lasten ja nuorten kokemusasiantuntijatoiminnan eettiset periaatteet lastensuojelussa

Eettiset periaatteet suojelevat kokemusasiantuntijoita. Toiminnan eettisyyteen on kiinnitettävä huomiota, jotta hyvää tarkoittaen ei tehdä hallaa. Lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja tämä tulee huomioida myös kokemusasiantuntijatoiminnassa. Eettiset periaatteet tukevat myös Pesäpuun visiota, jossa jokainen lapsi on turvassa, osallinen ja arvokas.