Palautelomakkeet

Pesäpuu haastaa lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä keräämään lapsilta suoraa asiakaspalautetta. Lasten antama palaute on tärkeää, jotta pystyttäisiin arvioimaan onko lasten kohtaamisessa onnistuttu, ovatko lapset omasta mielestään hyötyneet työskentelystä ja miten sitä pitäisi kehittää edelleen. Myös lasten vanhemmille on oma palautelomake.