På väg ut i livet

Som en del av projektet “Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem” har den norska organisationen Voksne for Barn, tillsammans med andra organisationer i Norden (inkl. Pesäpuu ry), genomfört en samling med ungdomar som har erfarenhet av fosterhemsvård.

Syftet var att få fram deras synpunkter om hur samhällets stöd kan förbättras när ungdomar ska flytta ut till ett självständigt liv. Mer om projektet: http://nordicwelfare.org/fosterhem