Oksanen: Salapoliisikerho Mäyrä – toiminnallisen työmenetelmän kehittäminen Salon kaupungin lastensuojelun avohuoltoon

Tiivistelmä

Salapoliisikerho toiminta on Pesäpuu Ry:n kehittämä toiminnallinen menetelmä lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon lapsille. Opinnäytetyössäni kehitin siitä lastensuojelun avohuoltoon sopivan toiminnallisen yömenetelmän. Siinä annetaan mahdollisuus asiakaslapsille ja heidän läheisilleen tulla kuulluksi, sekä päästä osalliseksi kehittämään lastensuojelun avohuoltoa. Mäyrän tarina auttaa lapsia ja heidän läheisiään heittäytymään leikin maailmaan. Salapoliisitoiminnassa tärkein tavoite on antaa lapsille ilon ja onnistumisen kokemuksia.

Tavoitteena oli yhdessä tutkia lasten kanssa lastensuojelun maailmaa, sekä saada ymmärrys lasten näkemyksistä lastensuojelun avohuollosta. Lastensuojelussa puhutaan lasten osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Lastensuojelussa myös halutaan lasten ääni kuuluville. Salapoliisitoiminnassa vahvistetaan tietoisesti näitä asioita, eli lasten osallisuutta ja lasten ottamista aikuisen rinnalle kehittämään työkäytäntöjä.

Salapoliisitoiminta perustuu yhteistutkimiseen. Lapset eivät ole ainoastaan toiminnan kohteita, vaan he ovat samanaikaisesti tutkijoita ja kehittäjiä yhdessä aikuisen kanssa. Aikuisina meidän pitää antaa lapsille mahdollisimman paljon tilaa lasten omille ideoille ja ajatuksille. Lapset saavat esimerkiksi ideoida teemoja, joita tapaamiskerroilla tutkitaan. Aikuisten on siis tärkeää pitää korvat, silmät ja sydän auki sille mitä lapset eri tilanteissa tuottavat.

ASIASANAT:
lastensuojelu, lastensuojelun avohuolto, sosiaalipedagogiikka, vuorovaikutuksellinen tukeminen