Nuorten Turvasatama -juliste

Nuorten Turvasatama -yhteisön juliste.

Katso myös Turvasataman flyer.

Nuorten Turvasatama -yhteisö on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n Veturoinnin ja Osallisuuden aika ry:n yhteistä toimintaa, jossa lisätään, tuetaan ja vahvistetaan lastensuojelusta kokemusta omaavien henkilöiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä verkkovälitteisen tuen, vertaistuen, osallistumismuotojen ja vapaaehtoistoiminnan keinoin. Toimintaa toteutetaan yhdessä nuorten, vapaaehtoisten ja kumppaneiden kanssa erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Nuorten Turvasatama -yhteisön toiminta on valtakunnallista.

Toiminnan tavoitteita:

  • Nuoret saavat tietoa, tukea, vertaistukea ja kannustusta itselleen tärkeisiin ja voimavaroja tukeviin asioihin sekä mielekästä tekemistä arkeensa verkkovälitteisesti.
  • Verkkovapaaehtoistoiminta tuo yhteen nuoria sekä lastensuojelusta kokemusta omaavia ja muita nuorten tukemisesta kiinnostuneita aikuisia vahvistaen heidän osallisuuttaan ja yhteisöllisyyden kokemustaan.
  • Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kokemustietoa hyödynnetään osana yhteiskunnallista ongelmanratkaisua.
  • Ammattilaisten ja päätöksentekijöiden ymmärrys ja osaaminen nuorten elämää koskettavista aiheista ja digitalisaation mahdollisuuksista lastensuojelutyössä vahvistuu.

Nuorten Turvasatama on monikanavainen verkkoyhteisö

Toimintaa toteutetaan erilaisissa nuorten suosimissa digitaalisissa ympäristöissä, kuten DiscordissaTikTokissa ja Snapchatissa.

Turvasatama-Discord-palvelin mahdollistaa nimettömän, matalan kynnyksen ja vertaistuellisen osallistumismahdollisuuden kohderyhmän 13–29-vuotiaille nuorille verkkovälitteisesti. Serveri on auki 24/7. Toimintaa kehitetään yhdessä serverin nuorten kanssa.

Erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa nuorten kanssa ylläpidetään toivoa, luodaan uskoa tulevaisuuteen ja annetaan nuorille positiivista palautetta. Lastensuojelun kokemustaustaiset vapaaehtoiset voivat omalla esimerkillään osoittaa, että haastavistakin elämänvaiheista voi selvitä ja elää hyvää elämää.