Nuorten foorumi -opas (2023)

Nuorten foorumi – Nuorilta nuorille suunnattu työskentelymalli vertaistuen ja vaikuttamisen välineenä.

Oppaan on toimittanut Helena Inkinen.

Taitto Anniina Lius.

Copyright Pesäpuu ry.

 
Pesäpuun kehittämispäällikkö Helena Inkisen toimittama opas antaa kattavan taustoituksen Nuorten foorumin toimintaperiaatteesta sekä käytännön vinkkejä foorumin suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorten foorumi on Pesäpuun nuorilta nuorille suunnattu vertaistuki- ja vaikuttamismalli 15–21-vuotiaille sijais- ja jälkihuollossa oleville nuorille ja sijaissisaruksille. Foorumit ovat päivän mittaisia työpajoja, joissa nuoret otetaan aktiivisesti mukaan kehittämään lastensuojelun käytäntöjä.
 
Pesäpuussa nuorilta nuorille -toimintamalli syntyi 2010-luvun taitteessa Selviytyjät-kehittäjäryhmässä. Toiminnassa lähdettiin kehittämään nuorten ja ammattilaisten välille työvälineitä lastensuojeluun. Hyvin pian huomattiin nuorten olevan vastaanottavaisempia ja innostuneempia kehittämistoiminnasta, mikäli sitä ohjaavat ammattilaisten sijaan heidän vertaisensa.
 
Oppaassa käydään perusteellisesti läpi kaikki foorumin järjestämiseen liittyvät työvaiheet tapahtuman etukäteisvalmisteluista ja käytännön järjestelyistä aina viestintään ja eettisiin kysymyksiin, joita foorumin järjestämiseen voi liittyä. Oppaan avulla onnistuneen foorumin järjestäminen on helppoa ja turvallista. Myös etätoteutus on huomioitu oppaassa.
 
Opas on tarkoitettu kaikille Nuorten foorumin järjestämisestä kiinnostuneille nuorille sekä nuorten kanssa työskenteleville aikuisille.
 
Pesäpuusta voi myös kysyä tarjousta Nuorten foorumin toteutuksesta tai ehdottaa yhteistyötä aiheen tiimoilta.
 
Nuorten foorumi löytyy myös Innokylästä.