#Munperheet -hankkeen infograafit

Suomessa ei tarkasti tiedetä, kuinka moni perhehoidossa asuvista lapsista kotiutuu suunnitelmallisesti. Suurin osa perheen jälleenyhdistämisiä tapahtuu laitoshoidossa. Perhehoidossa luvut ovat pienempiä.

#Munperheet kokoaa tietoa ja tuottaa vuosina 2017–2020 kuusi infograafia perheen jälleenyhdistämisistä. Infograafit käsittelevät perhehoidossa asuvien lasten määrää, lakkautuneita huostaanottoja ja onnistuneeseen perheen jälleenyhdistämiseen liittyviä tekijöitä.