Lasten turvallisen yhteydenpidon ohjeita aikuisille

6–10-vuotiaat lapset pohtivat yhteydenpitoa Salapoliisipäivässä Kuopiossa helmikuussa 2018. Mitä yhteydenpito tarkoittaa? Keihin lapset haluavat pitää yhteyttä? Kuinka toisiin voidaan olla yhteydessä? Lasten ajatuksista syntyi aikuisille ohjeet turvalliseen yhteydenpitoon

Salapoliisipäivä oli osa Pohjois-Savon LAPE-muutosohjelmaa, jossa lasten osallisuus ja kokemus-asiantuntijuuden hyödyntäminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi koko maakunnallisen perhehoidon mallin kehittämisessä. Päivä toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön sekä Kuopion kaupunki kanssa.