Siljander Noora & Ruokolainen Noora (2022): Lapsen myönteisen keho- ja ruokasuhteen tukeminen: opas lastensuojelun työntekijöille

Noora Siljanderin ja Noora Ruokolaisen opinnäytetyö Metropolia-ammattikorkeakoulun sosionomiopinnoista. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa. Opinnäytetyön tuotos on opas lastensuojelun työntekijöille lapsen myönteisen keho- ja ruokasuhteen tukemisesta lastensuojelussa.

Myös Pesäpuun kokemusasiantuntijanuoret ovat olleet mukana oppaan tekemisessä.

Opinnäytetyö Theseus-palvelussa.