Lähemmäs lasta -video

“Lapsi tarvitsee läheisiään. Jokainen turvallinen läheissuhde on lapselle tärkeä – ja sinä voit tukea niitä.”
Video muistuttaa, että aikuisten tulisi kysyä lapselta hänelle tärkeistä ihmisistä ja tukea turvallisia läheissuhteita – erityisesti lastensuojelussa.

Ohjaus, kuvaus ja leikkaus Tommi Rautio http://tommirautio.wix.com/tommirautio
Tyttö Sara Ruohonen
Musiikki Yona – ”Lintu”

Kiitokset Raha-automaattiyhdistys, HiusStudio Blomstedt

Lähemmäs lasta
Pesäpuu
RAY 2015