”Kuinka ollaan täällä vahvistettu ja tuettu toisiamme” – Lastensuojelun piirissä olevat nuoret digitaalisissa palveluissa -opas

”Kuinka ollaan täällä vahvistettu ja tuettu toisiamme” – Lastensuojelun piirissä olevat nuoret digitaalisissa palveluissa -opas.
Kirjoittaneet Anniina Heiskanen, Krista Leino, Vappu Taipalus & Maya Waitara, Nuorten Turvasatama -hanke.
Taitto Hanna Erämaja.
Opas on julkaistu 27.11.2023.
Opas on saatavilla myös painettuna versiona Pesäpuun verkkokaupasta, painettu versio julkaistu helmikuussa 2024.

Nuorten Turvasatama

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla.

Kokemustaustaiset työntekijät ovat työskennelleet yhdessä yhteistyökumppanien kanssa projektipäällikön johdolla Nuorten Turvasatamassa tarjoten lastensuojelun piirissä oleville ja olleille henkilöille tukea, kannustusta, tietoa ja mielekästä tekemistä sekä kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toiminnan tavoitteena on ollut vähentää yksinäisyyttä, lisätä hyvinvointia, vahvistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä vahvistaa ammattilaisten ja päättäjien tietoa sekä osaamista nuorten hyvinvointia tukevissa asioissa. Toiminta on aloitettu kolmen järjestön yhteistyönä keväällä 2020. Pesäpuussa työskentelee hankkeen projektipäällikkö.

Oppaan taustaa

Verkkoyhteisöissä, chat-palveluissa ja sosiaalisen median kanavissa nuoria ammatillisesti kohdattaessa näkyvät monet samanlaiset ilmiöt kuin lastensuojelun arjessa. Työssä ei voi välttyä erilaisilta tunteilta, sillä kohderyhmänä ovat psyykkistä ja sosiaalista herkkyyskautta elävät nuoret ihmiset, joiden maailma on voimakkaita kokemuksia ja reaktioita pullollaan. Eteen tulee konflikteja, kriisejä ja nuoren näkökulmasta hajottavalta tai lopulliselta tuntuvia tilanteita ja olotiloja. Näitä myös me verkkotyön ammattilaiset yritämme kohdata yhdessä nuorten kanssa sekä tarjota heille työkaluja säädellä sisäistä myllerrystään.

Se, mikä ulkopuoliselle voi näyttäytyä turhanpäiväisenä ruudun tuijotteluna, pitää sisällään valtavan kirjon nuorten kokemusmaailmaa: iloa, surua, häpeää, syyllisyyttä, huumoria, naurua, kyyneliä, traumoja, kriisejä, resilienssiä, onnistumisia, epäonnistumisia, turhautumista, riitoja, sopimisia, ystävyyttä, ihastumista, rakastumista, sydänsuruja, huumoria, yhteisöllisyyttä…

Lastensuojelu- ja nuorisotyötä on tehtävä myös digitaalisesti, sillä nuoret tarvitsevat ja toivovat aikuisten tukea ja apua kaikissa arkiympäristöissään – myös verkossa. Huolipuheen ja ruutuajan tiukkojen rajoitusten sijaan haluamme tunnistaa ja tunnustaa digitaaliset alustat merkittävänä osana nuoruutta tässä ajassa ja herkistyä myös kuulemaan, millaisia myönteisiä merkityksiä nuoret arkiympäristöilleen antavat. Samalla tiedostamme kaupallisten alustojen ja algoritmien eettiset ongelmat ja haluamme vahvistaa nuoria medialukutaitoisiksi kriittisiksi toimijoiksi.

Olemme halunneet koota oppaan Nuorten Turvasatama -hankkeen aikana kehittämistyöstä saamistamme opeista ja oivalluksista koskien lastensuojelun piirissä olevia/olleita nuoria digitaalisissa palveluissa ja alustoilla. Mikä kohderyhmän näkökulmasta on tärkeää? Mikä tukee työntekijää digitaalisessa kohtaamistyössä, joka on työmuotona haastava mutta merkityksellinen?

Tämän oppaan myötä saat toivottavasti uutta ajateltavaa osaksi työtäsi ja näkökulmia työkentällä tunnistettuihin mutta vielä niukasti sanoitettuihin ilmiöihin ja kokemuksiin.

Haluamme kiittää jokaista Turvasatama-yhteisössä kohtaamaamme nuorta, joita ilman tätä opasta ei olisi voinut syntyä. Kiitämme myös toinen toisiamme tiiminä, jossa on hankevuosien aikana ollut turvallista kokeilla, mokailla, onnistua, oppia ja kasvaa ammattilaisina.