Kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa

Kiintymyssuhteella tarkoitetaan lapsen ja ensisijaisen hoitajan välistä tunnesuhdetta. Kiintymyssuhde on ensisijaisesti tunnesäätelysuhde, jossa aikuinen säätelee lapsen tunteita ja sisäistä tilaa pitäen se hallittavalla alueella. Tämä antaa lapselle mahdollisuuden kokea sekä voimakkaita mielihyvän kokemuksia että kestää pahaa oloa.