Inkinen, Helena & Lorentz, Roosa & Nortamo, Fanny (2023): Osallisuuden edellytykset ja niiden arviointi Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeessa

Pesäpuu ry on ollut mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa valtakunnallisessa Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeessa (2020–2023). YEE-hanke on tukenut lastensuojelun jälkihuoltoon sekä kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien toteutumista. Hanketta ovat olleet mukana toteuttamassa myös Diakonissalaitos, SeAMK sekä SONet BOTNIA.

YEE-hankkeen tavoitteena oli:
1. Vahvistaa kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista
2. Koota tietopohja nykytilan kuvaamiseksi ja kehittämisen tueksi
3. Kehittää integroituja palvelu- ja toimintamalleja vastaamaan kohderyhmän nuorten tarpeisiin hyvässä yhteistyössä eri sektorien sekä julkisen ja kolmannen sektorin välillä.
4. Vahvistaa monialaista yhteistoimintaa, luoda uudenlaisia kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostoja ja toimintamalleja kansalliseen ja paikalliseen toimintaan sekä vakiinnuttaa niiden toimintaa jälkihuollon rakennemuutoksen edistymisen tueksi.

Osatoteuttajana Pesäpuu vastasi nuorten kokemusasiantuntijoiden kehittämisosallisuuden edistämisestä hankkeessa kannustamalla hankkeen muita toimijoita mahdollistamaan kehittämisestä kiinnostuneille nuorille tilaa hankkeesta sekä rohkaisemalla muita osatoteuttajia kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäryhmien osallistumiseksi hankkeen toteutukseen.

Pesäpuun tavoitteena YEE-hankkeessa oli:
1. Nuorten osallisuuden tukeminen ja heidän ottamisensa mukaan jälkihuollon kehittämiseen tasavertaisina kumppaneina
2. Ammattilaisten tiedon ja osaamisen lisääminen nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta koskien
3. Jälkihuollon sisällön tarkastelu ja kehittäminen ajankohtaisten kehittämistarpeiden, kuten traumaosaamisen ja elämäntarinatyöskentelyn sekä nuorten tuottamien huomioiden pohjalta
4. Nuorten osallisuuden tukeminen hankkeen arvioinnissa

Hankkeessa työskenteli Pesäpuusta projektikoordinaattorin lisäksi kolme jälkihuollon kokemustaustaista asiantuntijaa. Käytännössä Pesäpuun toteutus koostui Muutosvoimaa! – kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta! -koulutuksista koskien osallisuutta, nuorten kokemusasiantuntijuutta ja palveluiden yhteistä kehittämistä sekä osatoteuttajien kanssa yhdessä järjestetyistä Nuorten foorumeista. Foorumeiden tavoitteena oli löytää ja innostaa alueiden nuoria hankkeeseen mukaan sekä kerätä samalla nuorten tuottamaa tietoa ajankohtaisista ja esiin nousseista teemoista. Tilaisuuksien lisäksi Pesäpuun asiantuntijat tuottivat ja jäsensivät tietoa hankkeen tilaisuuksiin sekä sparrasivat ja neuvoivat muita osatoteuttajia osallisuuteen ja nuorilähtöisyyteen liittyen.