“Ihan sama kun koko seksuaalisuutta ei olis ollu olemassakaan” : nuorten aikuisten kokemuksia saamastaan seksuaalikasvatuksesta sijaishuollossa asumisen aikana

”Ihan sama kun koko seksuaalisuutta ei olis ollu olemassakaan”.
 
Pesäpuu ry:n kanssa yhteistyössä toteutettu opinnäytetyö tekee näkyväksi sijaishuollossa asuneiden nuorten kokemuksia seksuaalikasvatuksesta sijaishuollossa asumisen aikana. Opinnäytetyön tulosten mukaan nuorten saama seksuaalikasvatus sijaishuollossa asuessa on ollut vähäistä tai olematonta. Annettu seksuaalikasvatus on keskittynyt ensisijaisesti vain seksuaalielämän aloittamiseen sekä raskauden ehkäisyyn. Sen sijaan esimerkiksi turvataidoista tai omista seksuaalioikeuksista ei oltu käyty keskustelua.
 
Pesäpuu ry kiittää opinnäytetyön tekijöitä tarttumisesta lastensuojelun ja sijaishuollon viitekehyksessä hyvin alitutkittuun aiheeseen tarttumisesta ja tärkeiden kokemusten esiin nostamisesta osana opinnäytettään.