Leinonen, Ansa (2019): NUORISOKOTIEN VERTAISARVIOINTI – kohti lapsiystävällistä ja osallisuutta tukevaa valvontatyötä

Jyväskylän kaupungin valvontakoordinaattori Ansa Leinonen tarkastelee vertaisarviointia erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen lopputyössään Nuorisokotien vertaisarviointi – kohti lapsiystävällistä ja osallisuutta tukevaa valvontatyötä. Lopputyössään Ansa Leinonen kuvaa ansiokkaasti sosiaalipalvelujen valvontatyötä, sen moninaisuutta ja haastavuutta. Tämän lisäksi hän toteaa havainneensa työssään vahvan tarpeen uudistaa ja monipuolistaa asiakaspalautteen keräämisen tapoja.

Sijaishuollossa asuvilla lapsilla ja nuorilla on vahva oikeus osallisuuteen ja palautteen antamiseen omasta arjestaan jo sijaishuollon aikana. Viranomaisten tekemä valvontatyö tarvitsee rinnalleen Ansa Leinosen mukaan malleja, joissa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta ja vertaisuutta. Tätä kautta on mahdollista myös päästä puuttumaan reaaliaikaisesti mahdollisiin epäkohtiin ja samalla tukea turvallisen sijaishuollon toteutumista laitoksissa. Juuri näihin lähtökohtiin ja periaatteisiin vertaisarviointi vahvasti nojautuu. Nuorisokotien vertaisarviointia on kehitetty ja toteutettu yhdessä Jyväskylän lastensuojelupalvelujen, Pesäpuu ry:n ja Sankarit-kehittäjäryhmän kanssa vuodesta 2017 alkaen.