Lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kokemuksia stigmasta

“Kokemusasiantuntijatoiminta on auttanut jäsentämään ja ottamaan haltuun omia elämänkokemuksia. Toiminnassa on jaettu vaikeitakin lastensuojelun asiakkuuteen liittyviä kokemuksia vertaisten kanssa ja tämä on edesauttanut menneisyyden jäsentämistä ja omaa voimaantumista.”

Sosiaalityön opiskelija Katriina Kallio tutki pro gradu -työssään lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kokemuksia stigmasta. Haastatteluun osallistuneet nuoret kokemusasiantuntijat olivat kohdanneet lastensuojeluun liittyvää leimaamista ja ennakkoluuloja mm. opettajien, ikätovereiden ja ikätovereiden vanhempien suunnalta. Nuoret olivat joutuneet käyttämään erilaisia sopeutumiskeinoja leiman kanssa eläessään ja syrjintää oli kohdattu erityisesti koulumaailmassa. Kokemusasiantuntijatoiminta on ollut tutkimukseen osallistuneille nuorille merkityksellistä hyvinvoinnin lisääntymisessä ja stigman hälventämisessä.

Tutustu tutkimukseen tarkemmin täällä.