fbpx

Leikkiä vakavilla asioilla

”Osallistujat saavat valmiuksia kartoittaa ja tarkastella lapsen kanssa hänen ihmissuhteitaan, arkeaan ja elämänhistoriaansa sekä valmistaa lasta muutoksiin. Koulutus tarjoaa virikkeitä menetelmän soveltamiseen kohtaamisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.”

 

Koulutusesite      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite:

 • perehdyttää osallistujat Tejping-menetelmän perusteisiin
 • antaa valmiuksia kartoittaa ja tarkastella lapsen/nuoren kanssa hänen elämäntilannettaan
 • tarjota virikkeitä menetelmän soveltamiseen omaan työhön; esim. koulumaailmassa, lastensuojelutarpeen selvityksissä, huostaanottoa valmisteltaessa, sijoituksen aikana tai kartoitus-, kuntoutus- ja terapiatyössä
 • lisätä rohkeutta hyödyntää konkreettisia välineitä sekä vuorovaikutusta tukevia menetelmiä lapsen ja työntekijän välisissä kohtaamisissa

 

Koulutuksen sisältö:

 • Tejping-menetelmän viitekehys ja perusteet
 • lapsen osallisuus ja työskentelyssä huomioitavat asiat
 • dialogiset ja toiminnalliset työtavat
 • lapsen haastattelu ja kokemusmaailman tavoittaminen Tejping-leikin avulla teemoina: lapsen ihmissuhteet, arki, ristiriitatilanteet, menetykset ja muutokset sekä elämänhistoria

 

Koulutuksen toteutus:

 • koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen.
 • koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, käytännön harjoitukset sekä pienryhmä- ja parityöskentelyt

 

Koulutuksen kohderyhmä:

 • sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä sijaisvanhemmat, jotka kohtaavat työssään lastensuojelun avo- tai sijaishuollon asiakkaana olevia lapsia ja nuoria

Koulutusta järjestetään ainoastaan tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

 

PYYDÄ TARJOUS

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Christine
Välivaara

040 775 5700