fbpx

Miten lapsen tuen tarve tulee huomatuksi? Miten lapsen kanssa työskennellään? Millainen on lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi? Koulutuksessa käsitellään työmallia, jonka keskiössä ovat lapsen kohtaaminen ja yhteinen, monialainen palvelutarpeen arviointi lapsen arjen ja elämäntilanteen selvittämiseksi.

 

KOULUTUSESITE      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite:

 • vahvistaa osallistujien ymmärrystä lapsen tarpeisiin perustuvasta alkuvaiheen arvioinnista
 • tarjoaa työvälineitä lapsilähtöiseen, monialaiseen ja osallistavaan palvelutarpeen arviointiin
 • vahvistaa työntekijän taitoja tehdä arviointia yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa

 

Koulutuksen sisältö:

 • suunnitelmallisuus ja lapsilähtöisyys alkuvaiheen arviointityössä
 • palvelutarpeen arvioinnin prosessi
 • lapsen kanssa työskentely
 • yhteinen arviointi
 • dokumentointi

 

Koulutuksen toteutus:

 • koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen
 • koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, pienryhmä- ja parityöskentely sekä elämykselliset harjoitukset. Koulutukseen sisältyy ensimmäisen ja toisen jakson välissä tehtävä välitehtävä
 • toteutetaan kahdessa jaksossa (2+1 pv)

 

Koulutuksen kohderyhmä:

 • lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä muut lapsiperheiden palvelutarpeen arviointia tekevät työntekijät

Koulutusta on saatavilla myös tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

 

PYYDÄ TARJOUS