fbpx

Sisukas – yhteistyömalli sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi

Koulunkäynnin vaikeudet ovat tutkitusti vakava riskitekijä sijoitetun lapsen elämässä. Sisukas-malli tarjoaa työkaluja alakouluikäisten sijoitettujen lasten koulunkäynnin ja psykososiaalisen hyvinvoinnin varhaiseen tukemiseen, suojaavien tekijöiden vahvistamiseen sekä monitoimijaisen yhteistyön haastaviin solmukohtiin.

 

Koulutusesite      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite

 • vahvistaa osallistujien osaamista sijoitettujen lasten hyvinvoinnin ja koulunkäynnin erityiskysymyksissä
 • antaa arjen työkaluja lasten selviytyvyyden, psykososiaalisen hyvinvoinnin ja tunnesäätelyn tukemiseen sekä kannustavaan kasvatukseen
 • esitellä monitoimijainen SISUKAS-tukimalli materiaaleineen
 • rohkaista monitoimijaiseen dialogiin ja työtavan soveltamiseen omassa työssä

 

Koulutuksen sisältö

 • kokemusasiantuntijoiden näkökulmia koulunkäyntiin
 • SISUKAS – mallin monitoimijainen viitekehys, keskeisen periaatteet ja toteutuksen askelmat
 • lastensuojelun, sijaishuoltopaikan ja koulun roolit tuen toteuttamisessa
 • sijoitettujen lasten kiintymyssuhteen ja tunnesäätelytaitojen tukemisen merkitys oppimisessa ja psyykkisessä hyvinvoinnissa
 • mallin käyttäjäkokemukset ja vaikuttavuus

 

Koulutuksen kohderyhmä

 • lastensuojelun sosiaalityöntekijät, sijaisvanhemmat, lastensuojelulaitosten henkilöstö, koulun ja oppilashuollon toimijat, kehittäjät

 

Koulutuksen toteutus

 • koulutus toteutetaan kokemuksellisesti hyödyntäen luentoja, tapauskuvauksia, videoita sekä harjoituksia

Koulutusta on saatavilla tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

 

PYYDÄ TARJOUS

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Christine
Välivaara

040 775 5700