fbpx

Sukulaissijais- tai läheisverkostosijoitusten valmisteluun ja valmentamiseen liittyy erityiskysymyksiä, jotka on tarpeen tunnistaa. Koulutus tarjoaa työskentelymallin suunnitelmalliseen työskentelyyn läheisverkostosijoituksia valmisteltaessa.

 

Koulutusesite      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite:

  • antaa osallistujille valmiuksia työskennellä läheisverkoston kanssa tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee sijaishuoltoa ja läheisten mahdollisuutta auttaa ja tukea arvioidaan
  • antaa välineitä yhteiseen arviointiin
  • lisää tietoisuutta sukulaisuudesta aiheutuvista erityishaasteita ja kysymyksistä, mutta myös yhtäläisyyksistä muuhun sijaisvanhemmuuteen

 

Koulutuksen sisältö:

  • sukulais- ja läheisverkostosijoitusten erityispiirteet
  • työskentelymallin yhteys PRIDE-valmennukseen
  • sukulaissijais- tai läheisverkostovanhemmuusvalmennus kuuden tapaamisen prosessina
  • yhteinen arviointi

 

Koulutuksen toteutus:

  • koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen
  • koulutusmenetelminä lyhyet alustukset, käytännön harjoitukset sekä pienryhmä- ja parityöskentely

 

Koulutuksen kohderyhmä:

  • lastensuojelun työntekijät

Koulutusta on saatavilla myös tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

 

PYYDÄ TARJOUS

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Jaana
Pynnönen

040 743 6727