fbpx

Sukulaissijais- tai läheisverkostosijoitusten valmisteluun ja valmentamiseen liittyy erityiskysymyksiä, jotka on tarpeen tunnistaa. Koulutus tarjoaa työskentelymallin suunnitelmalliseen työskentelyyn läheisverkostosijoituksia valmisteltaessa.

 

KOULUTUSESITE      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite:

 • antaa osallistujille valmiuksia työskennellä läheisverkoston kanssa tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee sijaishuoltoa ja läheisten mahdollisuutta auttaa ja tukea arvioidaan
 • antaa välineitä yhteiseen arviointiin
 • lisää tietoisuutta sukulaisuudesta aiheutuvista erityishaasteita ja kysymyksistä, mutta myös yhtäläisyyksistä muuhun sijaisvanhemmuuteen

 

Koulutuksen sisältö:

 • sukulais- ja läheisverkostosijoitusten erityispiirteet
 • työskentelymallin yhteys PRIDE-valmennukseen
 • sukulaissijais- tai läheisverkostovanhemmuusvalmennus kuuden tapaamisen prosessina
 • yhteinen arviointi

 

Koulutuksen toteutus:

 • koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen
 • koulutusmenetelminä lyhyet alustukset, käytännön harjoitukset sekä pienryhmä- ja parityöskentely

 

Koulutuksen kohderyhmä:

 • lastensuojelun työntekijät
 • läheissijaisvanhemmat
 • kaikki, jotka työssään valmistelevat läheissijoituksia, tekevät yhteistä arviointia läheissijaisvanhemmuutta miettivien kanssa ja valmentavat.

Koulutusta on saatavilla myös tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle. Läheissijaisvanhemmuuden täydennyskoulutuspäivässä on mahdollisuus syventyä valmentajien kysymyksiin. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

 

PYYDÄ TARJOUS